Propojujeme mapy, katastr nemovitostí a další data do jedné interaktivní platformy pro efektivní správu obce

Informace z katastru nemovitostí, evidence obecního majetku, územní plán a spoustu dalších důležitých dat v interaktivní mapě. GisOnline.cz je chytrá mapová aplikace, která pomáhá obcím spravovat majetek, vést nutnou dokumentaci i řídit procesy efektivně a z jedné platformy. Zbavte se zbytečného papírování a začněte spravovat obecní majetek efektivně. Online, odkudkoliv, kdykoliv.

Hlavní výhody chytré mapové aplikace Gisonline.cz

  • Všechna data na jednom místě
  • Cloudové řešení – není potřeba nikam nic instalovat
  • Násobně levnější realizace než instalovaný software
  • Bez nákupu licencí a omezení počtu uživatelů
  • Rychlá odezva díky poskytování z datového centra TopGis
  • Detailní mapy vysoké kvality a rozlišení
  • Moderní a rychlý způsob pasportizace majetku
  • Efektivní způsob vedení povinné administrace
  • Aktuální data s možností editace

 


K čemu chytrou mapovou aplikaci v obecní správě využijete?

Mapová aplikace GisOnline.cz je vytvořena s ohledem na konkrétní požadavky místních samospráv, obecních a městských úřadů a jejich odborů (stavební, majetkový, investiční, odbor životního prostředí, plánování). Aplikace využívá nejaktuálnější mapové podklady největšího pořizovatele v Česku TopGis, dále katastrální podkladové mapy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Každá mapová aplikace pro obecní i městskou samosprávu je již naplněna sadou přehledných a užitečných mapových podkladů rozdělených do témat (budovy a pozemky dle druhu a jejich využití, pozemky obce, věcná břemena, BPEJ atd.). V praxi se vám bude hodit obzvlášť v následujících případech:

1/ Práce s katastrem nemovitostí

Chytrá mapa GisOnline.cz umožňuje snadné sestavování jednoduchých i kombinovaných dotazů nad databází katastru nemovitostí. Funkce je dostupná v mapové aplikaci i bez přihlášení a umožňuje uživatelům vyhledat údaje z katastru nemovitostí prostřednictvím veřejné služby poskytované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Stačí kliknutím vybrat parcelu na mapě a hned vidíte všechny informace a dokumenty z katastru přímo v interaktivní mapě.

Katastrální data Českého zeměměřického a katastrálního úřadu jsou aktualizována dvanáctkrát ročně, samozřejmostí jsou specifické filtrace a další práce s těmito daty. Pomocí jednoduchého filtračního formuláře lze selektivně vyhledávat nebo kombinovat výběry dle údajů: vlastník, jeho rodné číslo / IČO, výměra, druh a využití pozemku nebo LV. Vyhledané parcely a budovy se zobrazují nad mapovými podklady (ortofoto, základní, či topografická mapa, katastrální mapa), které je možné zobrazovat jednotlivě, či jejich obsah v mapové aplikaci prolínat. Mapová aplikace umožňuje vyhledávat informace o parcele či budově i grafickým výběrem bodem, linií nebo plochou přímo v mapě.

 

Nahlížejte do katastru nemovitostí přímo z interaktivní webové mapy. Vyhledávejte nemovitosti dle parcel či vlastníků, zobrazte parcely ve vlastnictví obce, editujte informace o parcelách, exportujte a tiskněte výřezy přímo z mapy, a když bude potřeba, nahlédněte přímo do ulice pomocí panorama (street view).

2/ Územní plán a druhy pozemků

Přímo do webové mapové aplikace GisOnline.cz publikujeme územní plánovací dokumentaci vaší obce, městysu, města či celého ORP. Dodané podklady georeferencujeme, tak aby si vaši občané nebo investoři mohli prohlížet přesně umístěné výkresy územního plánu přímo nad katastrální mapou.

Hlavní a vedlejší výkresy publikujeme v rastrové nebo vektorové podobě, včetně legendy využití funkčních ploch. Mapová aplikace umožňuje propojení i na textovou část – regulativy s podrobným popisem přípustného využití a definice zástavby v konkrétní lokalitě.

Mějte přehled o určení pozemku jednoduchým přepnutím mapové vrstvy a zobrazením legendy. Interaktivní zobrazení územního plánu a budoucích úprav usnadní práci s daty i komunikaci s občany.

 

3/ Inženýrské sítě

Interaktivní zobrazení vedení inženýrských sítí usnadňuje rozhodování o parcelách a stavbách nebo jen o nákupu pozemků. Mapy sítí jsou znázorněny ve vektorové podobě a nabízejí možnost interaktivity. Kliknutím na určitý úsek sítě se zobrazí jeho detailní informace, např. materiál, průměr, rok realizace, data revizí, fotografie výkopů, popis technických prvků, videa průzkumů, protokoly a geometrické plány.

 

 

4/ Inventarizace nemovitostí

Účelem modulu inventarizace parcel obce je především úspora časových a materiálních nákladů obce a zefektivnění správy dat z katastrálního úřadu. Modul zjednodušuje práci při každoročních účetních uzávěrkách. Obce si díky mapové aplikaci GisOnline.cz a službě inventarizace parcel mohou vést průběžný přehled o svých pozemcích.

 


Pokročilé funkce chytré mapové aplikace Gisonline.cz pro obce a města

V kombinaci s pokročilými daty přímo z terénu poslouží mapová aplikace GisOnline.cz jako velmi komplexní nástroj pro evidenci, správu a údržbu obecního majetku. Z jednoho místa nad mapou spravujete více databází. Například pasport komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, zeleně, městského majetku a zároveň evidenci nájemních smluv, správu místních poplatků a jiné evidence.

Výhodou takového řešení je, že veškerá uložená data jsou navzájem propojitelná a nabízí možnost vyhledávat napříč všemi prvky dle společného evidovaného parametru. Takovým parametrem může být datum vzniku, opravy, vlastník, poplatník, správce, barva apod. Díky této možnosti se uživateli dostává zcela jiného pohledu na správu majetku a práci s daty a zároveň dochází k výrazné úspoře času a financí. Data již není třeba zadávat a spravovat duplicitně a současně se otevírají zcela nové možnosti a pohledy na využití uvedených informací.

1/ Měření z panoramat a ze šikmých snímků

Panoramatická vrstva mapy pořízená systémem mobilního mapování TopGis umožňuje nejen vhled do lokality, ale i přesné měření pomocí jednoho z nástrojů mapové aplikace GisOnline.cz. Změřte rozměr vchodu do budovy, vjezdu, parkovacího stání nebo třeba plochu náměstí.

TopGis disponuje rovněž flotilou letadel a vlastním systémem šikmého snímkování. Letadla pak snímkují lokalitu tak, že v každém místě vzniká jeden kolmý a čtyři šikmé snímky. Po zpracování a tringulaci je z šikmých snímků možné nahlížet do detailů vnitrobloků ve městě nebo přesně změřit libovolné linie či plochy. Šikmé snímky zobrazené v GisOnline.cz jsou velmi užitečným nástrojem pro ověření podmínek v lokalitě „od stolu“, tedy bez nutnosti fyzického měření přímo v terénu. (Pro vyzkoušení navštivte vzorový projekt a vpravo nahoře zvolte funkčnost domu s hvězdičkou – pak již stačí jen kliknout do mapy a měřit)

 

2/ Pasport hřbitova

Mějte pod kontrolou výběr poplatků za hrobová místa. V případech, kdy papírová či tabulková evidence přestává být dostačující, získáte zmapováním hřbitova detailní přehled o počtech a rozmístění hrobů. Elektronický pasport hřbitova je vašim všudepřítomným pomocníkem. V aplikaci můžete měnit jednoduše nájemce, evidovat předpisy nájmu, nově i generovat smlouvy. Systém umí automaticky upozornit na změny platnosti nájemních slov či neuhrazení nájmu.

 

3/ Další možnosti pasportů

Zeleň – Zjednodušte evidenci a údržbu zeleně v obci. Získáte informace o rozmístění, zdravotním stavu a velikosti stromů či keřů ve vaší obci. Krom toho můžete obyvatelům a návštěvníkům nabídnout interaktivní mapu parků a odpočinkových zón s body zájmu, městským mobiliářem či místy ke sportovnímu vyžití nebo odpočinku. Zveřejněná data máte plně pod kontrolou a sami si určíte, které informace se mají zobrazovat veřejně a které ne.

Osvětlení a městský mobiliář – Fotodokumentace osvětlení a městského mobiliáře, jako jsou například veřejné lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola, je ideálním řešením, pokud potřebujete získat přehled o množství a stavu jednotlivých prvků obecního majetku. Sledujte technický stav, posviťte si na nelegální výlep reklamy a vandalismus.

Reklamní plochy – Mobilní mapování zaznamená všechny reklamní poutače na území obce. Získáte tak přehled o umístění, množství a stavu reklamních ploch. Pomocí měření z panoramatického pohledu jednoduše zjistíte velikost ploch či identifikujete provozovatele dané plochy.

Komunikace a dopravní značení – Efektivní řešení pro evidenci stavu komunikací a správu vozovek a dopravního značení. Upravujte polohy dopravního značení, aktualizujte technické údaje, evidujte opravy komunikací, výměnu značení, vkládejte dokumenty či doplňující fotografie v interaktivní mapě.


Nemáte data? Posbíráme je za vás!

Pro efektivní práci s daty pro potřeby správy, plánování a evidence majetku umíme zajistit jejich sběr přímo v terénu systémem mobilního mapování TopGis. Jedná se o rychlý způsob získání detailní fotodokumentace v rozlišení až 100 MPX v každém panoramatu. Oproti ručnímu mapování je mobilní mapování násobně rychlejší a získaná data v kombinaci s naší aplikací GisOnline.cz značně zefektivní budoucí správu majetku.


 

MÁTE ZÁJEM O GISONLINE.CZ? RÁDI VÁM PŘIPRAVÍME NABÍDKU

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.