Katastr nemovitostí

Domů Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí on-line, jednoduše, nad nejlepší leteckou mapou

 • Nahlížení do Katastru nemovitostí – Potřebujete jej?
 • Nestačí vám jen informativní přehled o majiteli pozemku a listu vlastnictví?
 • Víte, že GisOnline.cz v mapě obsahuje nástroje pro práci s katastrem nemovitostí?

Mám zájem o zpřístupnění katastru nemovitostí

Ukázka katastrální mapy nad základní mapou, adresními místy a údaji objektů

Nástroj katastr nemovitostí webová mapové aplikace GisOnline vám usnadní práci s katastrem a jeho daty. GisOnline poskytne veškerý komfort plného katastru v lokalitě uživatele. Nad nejlepšími mapovými podklady a údaji z celého RUIAN můžete v placeném geoportálu GisOnline.cz například:

 • vyhledávat v katastru dle zvoleného parametru – adresy, katastrálního území, výměry, či vlastností parcely
 • vyhledávat nemovitosti dle parcel na listu vlastnictví, zjišťovat sousední parcely
 • vyhledávat v katastru nemovitostí podle jména fyzických osob / názvu právnických osob (dle rodného čísla / IČO)
 • zobrazovat v mapě vyhledané parcely, parcely ve vlastnictví obce/města, dle způsobu využití nebo druhu pozemku
 • zobrazovat vyhledané parcely v panoramatických snímcích, šikmých leteckých snímcích měst, nebo speciálních ortofotomapách s vysokým rozlišením

Vyhledávací formulář v plném katastru nemovitostí má řadu možností. Zprostředkováváme tak placenou službu ČÚZK nad katastrem nemovitostí (pro obce a města jsou katastrální data zdarma)

Katastr nemovitostí je centrálním zdrojem informací o vlastnictví nemovitostí (pozemků a staveb). Databáze katastru zahrnuje soupis pozemků, popis a geometrické polohové určení. Součástí katastru je, vedle rozměrů, evidence vlastnických práv, zástavních práv, věcných břemen a dalších věcných práv k nemovitostem stanovených katastrálním zákonem.

Katastr nemovitostí je dostupný i prostřednictvím on-line náhledu v systémech ČÚZK. Práce s katastrem zde však není zdaleka tak jednoduchá, jak by si uživatelé přáli.
Proto jsme ve společnosti TopGis vyvinuli jednoduché řešení nahlížení do katastru prostřednictvím www.chytre-mapy.cz přímo z nejkvalitnější ortofotomapy ČR.

Webová mapová aplikace Chytré mapy je součástí produktů GisOnline.cz. TopGis takto nabízí plošná data celé České republiky zdarma pro nekomerční účely.

Proč nahlížet do katastru nemovitostí na www.chytre-mapy.cz?

 • Nejkvalitnější a nejpřesnější mapové podklady, hledání podle adresy
 • Rychlé vyhledávání údajů o parcele či v katastru přímo proklikem z mapy
 • Informace o majitelích pozemků a staveb ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz jedním kliknutím na mapu
 • Možnost najít majitele pozemku přímo z mapy
 • Základní orientace v cenách pozemků pomocí BPEJ
 • Zobrazení katastrální mapy pro katastrální území, stavby i parcely
 • Možnosti zapínání mapových vrstev a nastavení jejich průhlednosti
 • Možnost náhledu do ulic (panoramatický pohled)

Katastr nemovitostí je v ČR centrálně provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK).
Prostřednictvím www.chytre-mapy.cz umožňuje TopGis neregistrovaným uživatelům bezplatný náhled do katastru nemovitostí nad daty RUIAN. Spolu s katastrem a mapami lokality lze zobrazit například cenu parcel dle bonity (BPEJ), stavební objekty, nebo věcná břemena.
Prostřednictvím profesionálního řešení GisOnline.cz umožňuje TopGis jako smluvní partner ČÚZK registrovaným uživatelům využití plné databáze katastru nemovitostí (zaheslovaný přístup).

Mapové podklady portálů GisOnline.cz jsou autorským dílem TopGis a jsou poskytovány z vlastního datového centra v Brně. K dispozici je vždy nejaktuálnější ortofotomapa TopGis, denně aktualizované údaje o parcelách a budovách z registru RUIAN, měsíčně aktualizovaná základní a topografická mapa (odvozená z OpenStreetmap s doplněním vlastních dat). Dále je na vyžádání  k dispozici celá řada vrstev od panoramatických snímků ulic, přes šikmé snímky měst, po modely povrchů či terénů po celé ČR.

Nezapomněli jste na něco?

Chytré mapy Reference

Mám zájem o zpřístupnění katastru nemovitostí

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz