Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální je státní úřad, který zajišťuje státní správu v oblasti nemovitostí. Prostřednictvím Katastru nemovitostí vede přehled nemovitostí a práv k nim a vykonává dále zeměměřičské činnosti ve státním zájmu.

Pro veřejnost nejzajímavější službou CUZK.cz je nahlížení do katastru nemovitostí on-line. Tento náhled na vlastnictví pozemků, staveb, práva a břemena s nimi spojená poskytuje ČUZK na svých stránkách. Protože jde o veřejnou službu, umožňuje se, aby katastrální mapu a přesměrování do náhledu do evidence nemovitostí prováděli i soukromí poskytovatelé mapových služeb. Katastrální mapu a náhled do katastru z mapy nejdete tedy i na chytrých mapách GisOnline.cz. Stačí vyhledat příslušný projekt na app.gisonline.cz.

ČÚZK řídí další orgány:

  • 14 katastrálních úřadů – pro Prahu a jednotlivé kraje ČR
  • 7 zeměměřičských a katastrálních inspektorátů
  • Zeměměřičský úřad
  • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

ČÚZK disponuje vlastním rozpočtem a vede ho předseda a dva místopředsedové. Instituce je přímo podřízená vládě ČR, kterou v jednání zastupuje Ministr zemědělství.