Umožněte občanům hlášení závad v mapách

Domů Novinky Umožněte občanům hlášení závad v mapách

Rozbitý chodník, poškozená dopravní značka, díra ve vozovce, nefunkční veřejné osvětlení, poškozené nebo plné odpadkové koše, černá skládka, únik páry, poškození mobiliáře v parcích a mnoho dalších závad. To jsou problémy, na které můžete ve městě či obci narazit. To jsou ale také problémy, které můžete řešit a reportovat občanům s pomocí mapové aplikace GisOnline.

Využijte inovativní digitální technologie pro zlepšení komunikace s občany! Naše mapová aplikace pro hlášení závad a nedostatků, umožňuje občanům, aby rychle a efektivně upozornili na problémy ve veřejném prostoru. Hlášení závad je zdarma k dispozici občanům v mobilu, nebo i z webu.

MÁM ZÁJEM O APLIKACI HLÁŠENÍ ZÁVAD

Klíčové funkce aplikace Hlášení závad pro správu obce

Aplikace, dostupná v Google Play, nabízí uživatelům intuitivní rozhraní pro snadné hlášení závad. Aplikace je navržena tak, aby byla snadno ovladatelná jak pro pracovníky městských a obecních úřadů, tak i pro běžné uživatele. 

  • Všechny nahlášené požadavky přehledně evidujete v datované řadě v on-line tabulce a současně vidíte jejich polohu v mapě. 
  • Závady můžete třídit podle typu události, či mazat v případě duplicit a zlomyslných hlášení. Můžete samozřejmě upravovat popis a rozhodovat o publikaci pro občany.
  • Návazně na prohlídku místa, či opravy můžete měnit stav závad (přijato, v řešení, vyřešeno). K dispozici máte notifikační e-maily. Záznamy můžete exportovat.
  • Přehledná administrace vám umožní udržovat si přehled o poškozeném majetku, či překážkách jeho užívání v jednotlivých lokalitách. 
  • Využíváte webovou aplikaci, ve které samozřejmě můžete zobrazovat různé vrstvy map či vašich pasportů. Vaše přístupy jsou chráněny jménem a heslem, stejně jako data uživatelů. Pro administraci hlášení závad nepotřebujete žádné instalace programů ani licence. Komfortně využijete běžný počítač, či tablet.

Pohled města na hlášení závad od občanů. K dispozicí mají přehlednou mapu i seznam hlášení.

Výhody mobilního hlášení závad pro občany

Hlavní výhodou aplikace hlášení závad je, že poskytuje občanům snadný způsob, jak se aktivně podílet na zlepšování svého okolí. Rychlé a efektivní hlášení závad přispívá k rychlejšímu řešení problémů a zvyšuje spokojenost občanů s místní správou.

Mobilním telefonem s fotoaparátem připojeným k internetu dnes disponuje snad každý? Jakoukoliv závadu stačí pouze nafotit a ve třech jednoduchých krocích odeslat správě obce. Stav nahlášené závady pak lze sledovat bez přihlášení v mapové aplikaci hlášení závad obce.

Aplikace Hlášení Gisonline.cz pro android přístroje je již dostupná na Google play. Pokud máte jiný operační systém, lze použít PWA aplikaci, kterou jde přidat na plochu provozovaného zařízení.

Proces nasazení je jednoduchý

Klienti TopGis mohou mít aplikaci hlášení závad zprovozněnou v řádu dní. Stačí po domluvě s obchodníkem využít mapové vrstvy z obecního mapového portálu a spustit předpřipravenou agendu evidence závad. Pokud vám nebude vyhovovat základní nastavení procesů aplikace, lze je jednoduše parametrizovat, většinou bez programování na míru. Ve městech potom pro nasazení zpravidla využíváme součinnosti IT oddělení a technických služeb.

Pro obce bez mapového portálu dokážeme základní řešení připravit v horizontu týdne od objednání. Hlášení závad lze pak sledovat nad aktuální ortofotomapou TopGis, historickými ortofotomapami či dalšími vrstvami z našich chytrých map. Doporučujeme však při využití mapových portálů neustrnout na hlášení závad a využít postupně i pasporty, inventarizace či další služby mapového specialisty TopGis.

Ukázky aplikace hlášení závad demonstrují její funkčnost a přínosy pro efektivní řešení problémů přímo občanů a obce či města.

V aplikaci jednoduše jen vyfotíte poškozenou věc, zadáte své jméno, telefon a email a můžete hlášení odeslat. 

Aplikace pro hlášení závad je tak příkladem úspěšného využití moderních technologií ve veřejné správě. Díky ní mohou být obce a města blíže svým občanům a efektivněji reagovat na jejich potřeby.

Využívejte více digitalizaci při správě majetku

Obce a města si mohou od TopGis nechat vyhotovit i pasportizaci majetku. Mohou tak nad mapou evidovat životního cyklus majetku a v připojené databázi mít všechny potřebné údaje o pořízení, inventurách, či opravách. TopGis vlastní nejnovější technologie a využívá pokročilé techniky s detailní přesnosti pro sběr a tvorbu pasportních dat. 

Digitální pasporty majetku, jako jsou komunikacezeleňreklamní plochyparkovací místahřbitovyveřejné osvětleníměstský mobiliář budovy se stávají samozřejmostí. Mapová aplikace GisOnline.cz pak umožňuje nejen zobrazení pasportů, ale i jejich editaci a pro pokročilejší uživatele i vytváření nových pasportů. Digitalizace zvyšuje přesnost, zjednodušuje správu majetku a plánování souvisejících nákladů.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz