Pasporty budov a staveb

Domů Realizujeme pasport majetku Pasporty budov a staveb

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje popis stavby a výkresy. Stavba či budova je při pasportizaci zaměřena a vznikne aktuální projekt v papírové a digitální podobě. Pasport může být využitý k prokázání existence a legalizaci stavby na stavebním úřadu, který stavbu zanese do katastru nemovitostí

Pasport stavby či budovy využijete i pro potřeby zaznamenání skutečného stavu nemovitosti, nebo pro správu nemovitostí. Když nemáte detailnější projektovou dokumentaci, pasport se vám bude hodit například při výměně střechy či výtahů v bytovém domě či jiné budově.

Pasport budovy či stavby byste si měli pořídit, když nemáte detailní dokumentaci a chcete nemovitost zrekonstruovat, prodat, pronajmout, či zpracovat k ní průkaz energetické náročnosti.

Mám zájem o pasport stavby

Povinnost mít přesnou dokumentaci vyplývá z § 125 stavebního zákona. Podle něj musí vlastník objektu uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby, a to podle vydaných povolení.

Pokud takovou dokumentaci nemáte, musíte pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. A nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak toto nařízení splnit, je právě pasport budovy.

Jak vypadá pasport budovy?

Pasport budovy vychází ze zaměření současného stavu budovy. Sleduje přitom její vnější podobu i vnitřní uspořádání. Výsledkem je dokument, který obsahuje:

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu,
 • zjednodušený situační náčrt,
 • a zjednodušenou výkresovou dokumentaci.

Majitel objektu v těchto dokumentech najde všechny důležité informace o stavbě, jako jsou například:

 • zastavěná plocha,
 • obestavěný prostor,
 • umístění budovy na pozemku,
 • zakreslení do katastrální mapy,
 • půdorysy všech podlaží s popisem a plochami místností
 • nebo řezy domem. 

Co obsahuje pasport stavby?

Obsah pasportu stavby určuje Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V její Příloze č. 14 je uveden povinný rozsah. Pasportizace domu či většího objektů musí zahrnovat:

 • zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci spolu s půdorysy všech podlaží, řezů a pohledů a
 • souhrnnou technickou zprávu.

Výkresy pasportu stavby jsou zpracovány v rozsahu a detailech odpovídajících druhu a účelu stavby, vždy s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Kdo může zpracovat pasport stavby?

Zákon přesně nevymezuje, kdo může pasport stavby zpracovat. Teoreticky vám tedy může s pasportizací pomoci každý, kdo má potřebné vybavení a zkušenosti.

Obvykle se ale lidé, instituce a města obracejí s žádostí o pasport budovy na GIS specialisty, projekční nebo geodetické společnosti, které dokáží splnit zákonné požadavky.

K zaměření pak zhotovitelé pasportu stavby používají speciální vybavení jako:

 • 3D LIDAR skenery (pro rychlé a jednoduché zpracování),
 • laserová měřidla,
 • nivelační přístroje,
 • sklonoměry, či další specializované přístroje.

V pasportech staveb publikovaných v GisOnline.cz navíc realizujeme i nasnímkování stavby či budovy dronem a výrobu lokální ortofotomapy. Pasport stavby nebo budov si potom můžete prohlížet ve webové mapové aplikaci. Jako podklad využijete základní mapu, leteckou ortofotomapu, dle potřeby i aktualizované katastrální mapy.

Proč využít pasport staveb

Hlavním cílem pasportu staveb je podat přesný přehled o budově, jejím stavu a o případných neevidovaných úpravách.

Například při pasportizaci obecních bytů získáte podklady pro další jednání s nájemníky i lepší přehled o aktuální ceně nemovitosti. A to jak u jednotlivých bytů, tak u celého domu.

Díky pasportizaci budovy samozřejmě splníte i požadavky dané zákonem

Cena za pasport stavby

Cena za pasport stavby se odvíjí od řady faktorů. Patří mezi ně například:

 • rozloha budovy a její členitost (např. počet místností, typ fasády či krovů),
 • stáří objektu,
 • a rovněž dostupnost a kvalita historické dokumentace

Obecně platí, že čím je nemovitost větší a členitější, tím je pasport stavby dražší. Cenu pak zvyšuje například i ozdobná fasáda či klenbové stropy.

Důležité také je, jak má být pasport budovy podrobný. I když jsou některé prvky předepsané, o tom, do jakých detailů má dokument jít, rozhoduje vždy klient.

Někdy prostě stačí oprášit původní dokumentaci, někdy strávíme desítky hodin snímkováním, měřením a následným zpracováním. Ceny našich zakázek u nejmenších staveb začínají u desítky tisíc. Neváhejte nás poptat s konkrétním zadání pasportu stavby či budov.

MÁM ZÁJEM O PASPORT STAVBY

Pasport budovy v GisOnline.cz

Velkou výhodou pasportu stavby v GisOnline.cz je také online dostupnost výsledné dokumentace. Veškeré informace si kdykoliv zobrazíte ve webové mapové aplikaci GisOnline.cz, kdykoliv potřebujete.

Díky moderním postupům, včetně leteckého snímkování dronem, je vše maximálně přesné. A využití geografického informačního systému (GIS) vám umožňuje zobrazit si získané údaje nad mapou. Do tabulkové části navíc můžete kdykoliv doplnit potřebné údaje a pasport tak průběžně aktualizovat.

Pasport stavby vzor

Aby bylo zobrazení dokumentované stavby naprosto přesné a reálné, používáme k detailnímu měření mobilní systém LIDAR. Na jeho zpracováním pak máme poloautomatickou linku. Díky tomu vám dodáme i 3D modely pro programy BIM.

Mám zájem o pasport stavby

Podívejte se na další služby, které nabízíme v pasportizaci:

 
< Přejít zpět na Pasporty

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz