Pasport staveb

Zatímco většina pasportů je určená hlavně pro obce, pasport staveb může využít každý – města a obce, organizace i jednotlivci. Je to totiž zjednodušená dokumentace stavby, kterou potřebujete, když nemáte projektovou dokumentaci budovy. Nebo pokud neodpovídá skutečnosti.

Mám zájem o pasport stavby

Pasport budovy v takovém případě potřebujete k jednání se stavebním úřadem. Tedy pokud chcete stavbu například:

 • zrekonstruovat,
 • prodat,
 • pronajmout,
 • zpracovat k ní průkaz energetické náročnosti.

Kromě toho se pasport objektu hodí také pro zaznamenání skutečného stavu, pokud stavba neodpovídá projektové dokumentaci.

A využijete ho například i při výměně střechy či výtahů v bytovém domě či jiné budově.

Povinnost mít přesnou dokumentaci vyplývá z § 125 stavebního zákona. Podle něj musí vlastník objektu uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby, a to podle vydaných povolení.

Pokud takovou dokumentaci nemáte, musíte pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. A nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak toto nařízení splnit, je právě pasport budovy.

Jak vypadá pasport budovy

Pasport stavby vychází ze zaměření současného stavu budovy. Sleduje přitom její vnější podobu i vnitřní uspořádání.

Výsledkem je dokument, který obsahuje:

 • průvodní a souhrnnou technickou zprávu,
 • zjednodušený situační náčrt,
 • a zjednodušenou výkresovou dokumentaci.

Majitel objektu v těchto dokumentech najde všechny důležité informace o stavbě, jako jsou například:

 • zastavěná plocha,
 • obestavěný prostor,
 • umístění budovy na pozemku,
 • zakreslení do katastrální mapy,
 • půdorysy všech podlaží s popisem a plochami místností
 • nebo řezy domem.

Kdo může zpracovat pasport stavby

Zákon přesně nevymezuje, kdo může pasport stavby zpracovat. Teoreticky vám tedy smí s pasportizací pomoci každý, kdo má potřebné vybavení.

Obvykle se ale lidé, instituce a města obracejí s žádostí o pasport budovy na projekční nebo geodetické společnosti, které dokážou splnit zákonné požadavky

K zaměření pak používají speciální vybavení jako:

 • laserová měřidla,
 • sklonoměry,
 • nivelační přístroje,
 • 3D skenery a další specializované přístroje.

V GisOnline.cz navíc přidáváme i nasnímkování budovy dronem

Proč využít pasport staveb

Hlavním cílem pasportu staveb je podat přesný přehled o budově, jejím stavu a o případných neevidovaných úpravách.

Například při pasportizaci obecních bytů získáte podklady pro další jednání s nájemníky i lepší přehled o aktuální ceně nemovitosti. A to jak u jednotlivých bytů, tak u celého domu.

Díky pasportizaci budovy samozřejmě splníte i požadavky dané zákonem

Cena za pasport stavby

Cena za pasport stavby se odvíjí od řady faktorů. Patří mezi ně například:

 • rozloha budovy,
 • její členitost,
 • stáří objektu,
 • typ fasády či krovů
 • a další.

Obecně platí, že čím je nemovitost větší a členitější, tím je pasport dražší. Cenu pak zvyšuje například i ozdobná fasáda či klenbové stropy.

Důležité také je, jak má být pasport budovy podrobný. I když jsou některé prvky předepsané, o tom, do jakých detailů má dokument jít, rozhoduje vždy klient.

Pasport budovy v GisOnline.cz

Velkou výhodou pasportu stavby v GisOnline.cz je také online dostupnost výsledné dokumentace. Veškeré informace si tak zobrazíte v aplikaci GisOnline.cz, kdykoliv potřebujete.

Díky moderním postupům, včetně leteckého snímkování dronem, je vše maximálně přesné. A využití geografického informačního systému (GIS) vám umožňuje zobrazit si získané údaje nad mapou. Do tabulkové části navíc můžete kdykoliv doplnit potřebné údaje a pasport tak průběžně aktualizovat.


Aby bylo zobrazení dokumentované stavby naprosto přesné a reálné, používáme k detailnímu měření mobilní systém LIDAR. Na jeho zpracováním pak máme poloautomatickou linku. Díky tomu vám dodáme i 3D modely pro programy BIM.

Mám zájem o pasport stavby


Podívejte se na další služby, které nabízíme v pasportizaci:

< Přejít zpět na Pasporty

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz