Co je to pasportizace a jak ji můžete využít

Domů Novinky Co je to pasportizace a jak ji můžete využít

Pasportizace je prověření, zmapování a zaevidování majetku. Vzniklý pasport pak je základním podkladem jak pro dokumentaci majetku, tak pro plánování oprav, modernizaci objektů nebo například pro žádost o dotace.


Typy pasportizace

Existuje několik typů pasportizace, které se liší podle svého zaměření. Můžete tedy řešit mimo jiné:

 • pasportizaci budov a staveb,
 • pasportizaci zeleně,
 • pasportizaci komunikací a souvisejících objektů
 • nebo pasportizaci inženýrských sítí.

Výsledkem procesu je pasport. I u něj rozlišujeme několik druhů. Od nejobecnějšího po nejpodrobnější to jsou například:

 1. prostorový – obsahuje grafické a popisné údaje o venkovních plochách, přilehlých a stavebních objektech,
 2. stavební – popisuje konstrukce, vnitřní uspořádání a jednotlivé plochy objektu,
 3. technický – řeší technickou evidenci až do úrovně jednotlivých místností, včetně zařízení a movitého majetku,
 4. technologický – poskytuje detailní popis vnitřních technologií budovy a zařízení.

Praktický postup pasportizace majetku

Co je pasportizace a jaké jsou její základní varianty už víte. Jak přesně si ale pasportizaci a výsledné výstupy představit?

Sběr podkladů pro pasportizaci

Existují již nějaká data o vašem majetku? Pokud ano, požádáme vás o předání seznamů, potažmo o zpřesnění zadání co a s jakou přesností se bude pasportizovat?

Vašemu zadání bude odpovídat volba technologií použitých při pasportizaci. Dodavatelé zjednodušených pasportů často měří běžnými délkovými měřidly (metr nebo pásmo). Větší přesnosti (většinou v centimetrech) lze dosáhnout laserovými zaměřovači. Velmi vysoké přesnosti lze při sběru dat pro pasporty dosáhnout při zaměřování přesnými GPS, nivelačními přístroji, či totálními stanicemi.

Nejnovější technologie, které máme k dispozici umožňují pořízení dat při pasportizaci budovy či stavby extrémně rychle a s vysokou přesností. Pro takové případy využíváme mobilní LIDAR, z jehož dat lze výkonnou výpočetní technikou vytvořit 3D model budovy. Digitalizace do půdorysů, či pohledů probíhá následně částečně automaticky. V případě požadavku zákazníka lze pak pokračovat v detailním zpracování až k BIM modelu nemovitosti. 

Krajský úřad JMK před pasportizací - fotografie Krajský úřad JMK při pasportizaci - výstup LIDAR Krajský úřad JMK - pasportizovaná fasáda

Ukázka budovy Krajského úřadu JMK před pasportizací, výstup z LIDAR, konečný výstup pasportizace.


Pasportizace z leteckých snímků a mapových podkladů

Dostatečně přesné podklady pro pasportizaci nemovitého majetku většinou poskytují letecké ortofotosnímky. Naše společnost každoročně pořizuje letecká data pro plošné mapy České republiky. Letecké měřičské snímky o rozlišení 12 cm/pixel jsou ideálním východiskem pro plošnou pasportizaci v obcích, městech, či na investorem vybraných územích.

Plošné pasportizace s přesností v centimetrech pak jsme schopni vyrábět za dobrou cenu jen z našich mapových podkladů. U požadavků na detailní přesnost obvykle využíváme snímkování dronem s fotogrammetrickým zpracováním výstupů (například pasport hřbitova s přesností 1 cm/pixel).

Rychlost pasportizace s využitím mobilního mapovacího systému

Součástí většiny pasportů exteriéru jsou snímky pasportizovaných objektů (stavby, komunikace, lampy, mobiliář, či hroby). Místo ručního snímkování s nepřesnou GPS pozicí můžeme využít naši technologii mobilního mapování. Systém podle rozsahu a typu pasportizované lokality provozujeme na automobilu, lodi, či vozíku.

Výstupem jsou sešitá panoramata (streetview) - 360° snímky lokality. Naše technologie snímá lokalitu soustavou 13ti kamer a záběr provádí každých 5 metrů. Profesionální GPS a systém měření pohybu poskytuje každé fotografii data o místě a orientaci snímku. V Gisonline.cz tedy následně umožňuje přesné měření pozice a orientace objekty, stejně jako měření ploch, vzdáleností, či náklonů. Pasportizace ze snímků mobilního mapování v GisOnline.cz je tak jednoduchá, že ji nemusí provádět profesionál, ale jen zaškolený operátor.

Systém mobilního mapování TopGis Hlava automobilu mobilního mapování s 15-ti výkonnými kamerami

Systém panoramatického mobilního mapování používaný pro rychlé snímání údajů při pasportizaci.


Pokročilá tabulková aplikace pro pasportizaci

Našim pomocníkem při zpracování pasportů je mapová aplikace Gisonline.cz. Její přímou součástí je tabulková část, do které lze pořizovat libovolně definovaná data objektů. Zákazník následně může data měnit, doplňovat, či vytvářet z nich analýzy.

Sběr dat pro pasportizaci tak můžeme po krátkém terénním šetření již provádět od počítače. Zakreslujeme přesnou pozici objektů, přikládáme fotografie, popisujeme detaily objektů do tabulek. Oporou v tom nám je profesionální databáze Postgree, která umí zpracovat prakticky neomezené objemy dat. Toto zpracování nijak nenavyšuje cenu pasportizace, když GisOnline.cz vyvíjíme vlastními silami a za využití opensource technologií.

Naše výstupy z pasportizace pro zákazníka

Někdejší standard papírového pasportu jsme povýšili na dodání pasportu ve webové mapové aplikaci. Zákazník si může výsledné pasporty nejen prohlížet, ale může si k nim rovnou tvořit poznámky, či nad nimi svůj majetek evidovat a udržovat.

Základem je databáze, která obsahuje veškeré potřebné informace, které při takovéto technické evidenci majetku získáte. Pro obce a soukromé investory je ale často neméně důležité i zobrazení získaných informací v mapě.

Takovou možnost nabízíme v mapové aplikaci GisOnline.cz. Využíváme totiž Geografický informační systém (GIS ), díky kterému můžete jednotlivé objekty lokalizovat.

Kdykoliv si tak online zobrazíte veškerá potřebná data, a to přímo na mapě. Díky rozlišení panoramatických snímků až 100 megapixelů si přitom můžete vše detailně přiblížit.

Na mapě tak vidíte například informace o:

 • umístění daných staveb či konstrukcí,
 • jejich rozměrech,
 • technickém stavu,
 • nutné údržbě a opravách,
 • rentabilitě objektu
 • či stavu zeleně.

Zároveň vidíte prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty, a tedy i vliv, jaký budou mít případné zásahy. A protože je vše online, máte k informacím v GisOnline.cz přístup kdykoliv a odkudkoliv.

Mapovou aplikaci GisOnline.cz používají tisíce zákazníků, takže její provoz je stabilní a vývoj v souladu s požadavky trhu je zajištění. Provoz mapové aplikace z datového centra TopGis v Brně umožňuje klientům využívání systému s nižšími náklady než kdyby výstupy pasportizace využívali na vlastním HW a SW.

Zbývá jen dodat, že součástí některých typů pasportizací je technická zpráva, obsahující detaily. Pro konzervativní klienty jsme samozřejmě připraveni k předání tištěného výstupu samotné pasportizace.

Výstup z pasportizace dopravního značení


Výhody pasportizace majetku

Základní výhoda pasportizace staveb, budov, zeleně a dalších objektů je zejména v získání důležitých dat, která si můžete prostorově ukotvit.

Tyto podklady vám poté pomohou například s:

 • nahrazením projektové dokumentace, pokud chybí nebo je zastaralá (u pasportizace budovy),
 • zjednodušením evidence a správy majetku (včetně jeho technické stránky),
 • nalezením problematických míst v obecní infrastruktuře a dalším majetku,
 • odhalením nelegálních staveb a konstrukcí,
 • plánováním staveb, přístaveb i oprav,
 • prodejem či pronájmem nemovitostí,
 • údržbou zeleně v obci,
 • zpracováním průkazu energetické náročnosti budovy
 • žádostmi o dotace.

Díky pasportizaci majetku totiž přesně víte, v jakém stavu jsou jednotlivé objekty. Přesně tak posoudíte jejich stav, najdete příčiny závad a můžete je řešit. Zároveň včas odhalíte hrozící problémy (například u pasportizace kanalizace či zeleně) a můžete tak předejít poruchám, nehodám či haváriím.

Pasportizace staveb a dalších objektů je tedy zároveň prvním krokem ke snížení nákladů na provoz a údržbu.

Jak už jsme zmínili, velkou výhodou je zjednodušení evidence majetku. Nejen, že díky pasportizaci získáte veškeré potřebné informace, ale zároveň je máte stále po ruce. Databáze i zobrazení nad mapou jsou totiž dostupné online. Kdykoliv potřebujete.

Zároveň tak máte vždy připravené i podklady, které potřebujete pro vyřízení řady dotací. Například na obnovu komunikací či veřejného osvětlení. A pasport můžete využít také při žádosti o dotace z programu Zelená úsporám.

Obce a města často využívají i možnost sdílet s veřejností informace o konkrétních objektech. Systém Gisonline.cz umožňuje přes mobilní aplikaci upozornit například na nefunkční osvětlení nebo poškozený mobiliář obce.

Díky tomu můžete daný problém řešit co nejdřív. A udělat potřebné kroky nejen k opravě, ale i k tomu, abyste zabránili větším škodám nebo našli případného viníka škod.

Cena pasportizace objektů

Určit cenu pasportizace bez znalosti konkrétních podmínek bohužel nejde. Její výše totiž závisí například na tom:

 • o jaký typ pasportizace máte zájem,
 • jaká je velikost a členitost terénu či stavby (například cena pasportizace budov záleží na její velikosti, počtu pater, půdorysu, typu stropů, fasádě a tak dále),
 • jaký je způsob pořízení dat a jejich zpracování.

Aplikace GisOnline.cz přitom využívá unikátní technologie umožňující hromadný sběr dat na velkých územích. Provozovatelem této služby je totiž firma TopGis, která připravuje letecké a panoramatické mapy pro stovky zákazníků v celé ČR.

TopGis také pravidelně snímkuje území celé České republiky. Můžeme tedy využít data z předešlých snímkování a cenu pasportu snížit o část nákladů na pořízení dat.

Pokud chcete vědět, kolik by stála pasportizace vašich objektů, kontaktujte nás.  Společně probereme vaše požadavky, možnosti a najdeme  vhodné řešení.

 

Mám zájem o pasportizaciKONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz