Ukázkové projekty

Domů Ukázkové projekty

Inspirujte se vybranými z mnoha stovek veřejných projektů publikovaných v chytré mapové aplikaci GisOnline.cz.

Chytré mapy

ukázka vzhledu a obsahu chytré mapové aplikace GisOnline.cz, geoportálu s daty celé České republiky. Projekt obsahuje základní data potřebná pro prozkoumání lokality nad mapou (např. podkladové mapy a ortofotomapu ČR, náhled do katastru nemovitostí, věcná břemena, informace o objektech z RUIAN, možnosti hledání, měření, či panoramatické prohlížení lokality).

Mapové aplikace a portály obcí a měst

Hodonice – Geoportál obce

mapové prostředí, kde naleznete námi zpracované pasporty, technickou mapu a nástroje pro zobrazení a práci s panorama záběry (pasportizace byla provedena z výstupů mapování mobilním kamerovým systémem). Pasporty jsou v mapě zobrazeny odpovídajícími symboly. Hodonice používají mapovou aplikaci obce k evidenci obecního a spravovaného majetku a zároveň k prezentaci těchto dat svým občanům.

Milevsko – Geoportál města

zde naleznete rozsáhlou sadu otevřených dat města. Technické mapy (elektro,  voda, kanál, teplo), pasporty (pasport silnic a chodníků a schodů, pasport dopravních značek, pasport zeleně). Dále katastrální mapy, územně plánovací podklady, či bonita/cena půdy. Vše si můžete prohlížet nad aktuálními i historickými mapami. K dispozici je čerstvá ortofotomapa, detailní ortofotomapa hřbitova, mapy z let 2005, 2008, 2011, či 2013, ale i mapování císařských otisků z roku 1830.

Tasovice – Mapová aplikace obce

k dispozici je nejaktuálnější ortofotomapa, základní a podkladová mapa. Všimněte si pasportu hřbitova a ortofotomapy hřbitova s rozlišením 1 cm/pixel (tyto 2 datové sady naleznete a zaškrtnete v levém panelu ve složce Pasport hřbitova). V projektu jsou také připojeny starší ortofotomapy pomocí WMS služeb z otevřených dat státu.


Hlášení závad z mobilu a v mapové aplikaci

Milevsko – Hlášení závad

občanům Milevska stačí závadu vyfotit a hlásit přímo z aplikace v mobilním telefonu. Poškozený mobiliář, nepovolený zábor, černá skládka, cokoliv co vyžaduje pozornost městské policie či samosprávy města. Uživatelé nad mapou přehledně vidí všechna hlášení, jejich akceptaci a stav řešení.

Sokolov – Hlášení závad

pomocí mobilní aplikace může občan nahlásit poničený městský mobiliář, černou skládku, nefungující lampu veřejného osvětlení, zábor veřejného prostranství nebo třeba výtluk na silnici. Vše je otázkou několika kliknutí. Záznam se po kontrole automaticky objeví na mapě na webu města. Hlášení je předáno kompetentní osobě, která problém převezme a do mapy doplní způsob řešení.

Mapové projekty pro speciální účely

Šikmé snímky měst JMK

20 měst Jihomoravského kraje (kategorie ORP) získalo v r.2019 šikmé letecké snímky a zároveň aktualizované ortofotomapy (10 cm/px) z kolmé kamery, vše jako součást mapové aplikace GisOnline.cz. Aplikace po kliknutí do mapy zobrazí šikmé snímky a umožní přesné měření v nich. Lze využít funkce zoomu, stejně jako otočení pohledu, kdy se načte snímek stejného místa z jiného směru.

Rakovice – projednávání územního plánu

obec umožnila občanům náhled do návrhu územního plánu prostřednictvím mapové aplikace GisOnline.cz. Základní mapové vrstvy, spolu s dopravní a technickou infrastrukturou byly doplněny o vrstvy územního plánu. Základní členění, hlavní a koordinační výkresy, zábor ZPF i legendu lze jednoduše zobrazit s hledáním v katastru nemovitostí nad mapou.  Instruktážní video zde.

Sucho v krajině

ukázka využití GisOnline.cz pro mapování suchých stromů v krajině. Mapové podklady jsou získány leteckým snímkováním viditelného i infračerveného spektra. V projektu nad CIR ortofotomapou z roku 2017 s rozlišením 12,5 cm/pixel jsme označili na 1500 suchých stromů a některé jejich skupiny je vyznačili i jako plochy. Díky úbytku chlorofylu odhalíme nemocný strom dříve než se škůdce projeví.

Reference spokojených uživatelů GisOnline.cz:

Výše uvedené projekty chytré mapové aplikace GisOnline.cz jsou převážně publikovány se základními vrstvami map a databázemi majetku a jsou využívány k prohlížení map, objektů a údajů veřejností.

Pokročilá webová mapová aplikace GisOnline.cz není jen geoportál k prohlížení, slouží i pro profesní užití.  Aplikaci můžete použít k většině základních GIS úloh, takže nemusíte platit licence, či udržovací poplatky a vlastnit drahý hardware.
Databáze majetku nad mapou lze editovat, opravovat i exportovat do tabulkových aplikací. Objekty nad mapou mohou disponovat libovolným počtem připojených příloh různých formátů (např. JPG, GIF, PDF, DOC).
Profesionálně pořízená 3D data od TopGis vám připojíme do GisOnline.cz a využijete je k měření s přesností na centimetry – například z šikmých či panoramatických snímků. Nad takovými daty můžete zpracovávat i mapové podklady do vlastních mapových vrstev.
GisOnline.cz tak poslední dobou nachází využití například při tvorbě a projednávání územních plánů , nebo při projednávání pozemkových úprav .

GisOnline.cz vyvíjí interní tým TopGis. Neváhejte se nás tedy zeptat i na jakékoliv doposud výše neuvedené využití webové mapové aplikace.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz