Chytré mapy – ukázka vzhledu a obsahu aplikace GisOnline.cz s možností prohlížení dat celé České republiky. Projekt obsahuje základní data potřebná pro prozkoumání lokality nad mapou (např. podkladové mapy a ortofotomapu ČR TopGis, náhled do katastru nemovitostí, věcná břemena, informace o objektech z RUIAN, možnosti hledání, měření, či panoramatické prohlížení lokality).

Hodonice – Geoportál obce – mapové prostředí, kde naleznete námi zpracované pasporty, technickou mapu a nástroje pro zobrazení a práci s panorama záběry (výstupy z mapování mobilním kamerovým systémem). Pasporty jsou v mapě zobrazeny odpovídajícími symboly. Obec GisOnline používá k evidenci obecního a spravovaného majetku a zároveň k prezentaci těchto dat svým občanům.

Milevsko – Geoportál města – mapový portál města, kde naleznete rozsáhlou sadu otevřených dat města, od technických map (elektro,  voda, kanál, teplo), přes pasporty (silnice, chodníky, schody, dopravní značky, zeleň). Dále samozřejmě katastrální mapy, územně plánovací podklady za celý ORP, či bonitu půdy. Vše si můžete prohlížet nad obrovskou sadou aktuálních a historických map. K dispozici je čerstvá ortofotomapa, detailní ortofotomapa hřbitova, ortomapy z let 2005, 2008, 2011, či 2013, ale i mapování císařských otisků z roku 1830.
Samospráva města umožňuje občanům hlásit přímo z mobilního telefonu závady a poskytuje jejich přehled nad mapou.

Tasovice – Geoportál obce – k dispozici je nejaktuálnější ortofotomapa, základní a podkladová mapa. Kromě toho si všimněte pasportu hřbitova a ortofotomapy hřbitova s rozlišením 1 cm/pixel (tyto 2 datové sady naleznete a zaškrtnete v levém panelu ve složce Pasport hřbitova). V projektu jsou také připojeny starší ortofotomapy pomocí WMS služeb poskytovaných Jihomoravským krajským úřadem.

Sucho v krajině – ukázka využití aplikace GisOnline pro mapování suchých stromů v krajině. Mapové podklady jsou získány leteckým snímkováním viditelného i infračerveného spektra. V projektu jsme nad CIR ortofotomapou z roku 2017 s rozlišením 12,5 cm na pixel označili na 1500 suchých stromů a pro některé jejich skupiny je vyznačili i jako plochy.

Reference spokojených uživatelů GisOnline.cz:

  • ŠKODA Kvasiny, CePT – Geodetické služby a GIS, TOPOS
  • Město SOKOLOV, Město KARLOVY VARY, Město LIBEREC, Obec HODONICE, Obec TASOVICE, IPR PRAHA, Město NYMBURK, Město PŘEŠTICE
  • Státní Plavební Správa, Nadace PARTNERSTVÍ, Mikroregion SOKOLOV-VÝCHOD
  • TEHOS, Studio MAP