Chytré mapy – ukázka vzhledu a obsahu aplikace GisOnline.cz s možností prohlížení dat celé České republiky. Projekt obsahuje základní data potřebná pro prozkoumání lokality nad mapou (např. podkladové mapy a ortofotomapu ČR TopGis, náhled do katastru nemovitostí, věcná břemena, informace o objektech z RUIAN, možnosti hledání, měření, či panoramatické prohlížení lokality).

Sucho v krajině – ukázka využití aplikace GisOnline pro mapování suchých stromů v krajině. Mapové podklady jsou získány leteckým snímkováním viditelného i infračerveného spektra. V projektu jsme nad CIR ortofotomapou z roku 2017 s rozlišením 12,5 cm na pixel označili na 1500 suchých stromů a pro některé jejich skupiny je vyznačili i jako plochy.

Hodonice – Geoportál obce – mapové prostředí, kde naleznete námi zpracované pasporty, technickou mapu a nástroje pro zobrazení a práci s panorama záběry (výstupy z mapování mobilním kamerovým systémem). Pasporty jsou v mapě zobrazeny odpovídajícími symboly. Obec GisOnline používá k evidenci obecního a spravovaného majektu a zároveň k prezentaci těchto dat svým občanům.

Tasovice – Geoportál obce – k dispozici je nejaktuálnější ortofotomapa, základní a podkladová mapa. Kromě toho si všimněte pasportu hřbitova a ortofotomapy hřbitova s rozlišením 1 cm/pixel (tyto 2 datové sady naleznete a zaškrtnete v levém panelu ve složce Pasport hřbitova). V projektu jsou také připojeny starší ortofotomapy pomocí WMS služeb poskytovaných Jihomoravským krajským úřadem.

 

Reference spokojených uživatelů GisOnline.cz:

  • ŠKODA Kvasiny, CePT – Geodetické služby a GIS, TOPOS
  • Město SOKOLOV, Město KARLOVY VARY, Město LIBEREC, Obec HODONICE, Obec TASOVICE, IPR PRAHA, Město NYMBURK, Město PŘEŠTICE
  • Státní Plavební Správa, Nadace PARTNERSTVÍ, Mikroregion SOKOLOV-VÝCHOD
  • TEHOS, Studio MAP