Katastrální mapa

Domů Slovník Katastrální mapa

Katastrální mapa ČR je mapový dokument, který zachycuje území státu Česká republika a slouží zejména k vizualizaci informací o vlastnictví a služebnostech. Katastrální mapa je digitální vektorová mapa, pomocí které lze v mapové aplikaci identifikovat polohu parcel a jejich vlastníky. Obsahem této mapy je polohopis, popis a přesně zaměřené body.

Hlavním účelem katastrální mapy je jednotná správní a právní identifikace pozemků a nemovitostí, jako jsou domy, byty, a další stavby po celé ČR. Každá parcela je jednoznačně identifikována svým parcelním číslem. Parcelní číslo je důležité pro evidence vlastnictví, služebností, dále i pro právní transakce, dědická řízení, vedení stavebních úřadů, a další účely týkající se nemovitostí.

Katastrální mapa se řídí katastrálním zákonem a je vedená Katastrálním úřadem. Tento úřad zajišťuje aktualizaci, správu a evidence všech dat, která se týkají katastrální mapy, aby byla vždy aktuální a přesná. Katastrální mapa má velký význam pro různé instituce a osoby, jako jsou majitelé nemovitostí, developery, architekty, geodeti, advokáti, notáři, banky a další, kteří se zabývají nemovitostmi a souvisejícími právními, stavebními nebo finančními záležitostmi.


Katastrální mapu jakéhokoliv místa České republiky najdete například v projektu Chytre-mapy.cz, nebo j jiných projektech app.gisonline.cz. Zde si kromě katastrální mapy z pohodlí domova můžete prohlédnout ortofotomapu z leteckých snímků i panoramatické snímky lokality (street view). Další praktické mapové sady umožní odhad ceny parcel (BPEJ), věcná břemena, či parametry stavebních objektů.


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz