Katastrální mapa je digitální vektorová mapa, pomocí které lze v mapové aplikace identifikovat polohu parcel a jejich vlastníky. Obsahem této mapy je polohopis, popis a přesně zaměřené body. Katastrální mapu jako státní mapové dílo vytváří a provozuje ČUZK.

Katastrální mapu jakéhokoliv místa České republiky najdete například v projektu Chytre-mapy.cz, nebo j jiných projektech app.gisonline.cz. Zde si kromě katastrální mapy z pohodlí domova můžete prohlédnout ortofotomapu z leteckých snímků i panoramatické snímky lokality (street view). Další praktické mapové sady umožní odhad ceny parcel (BPEJ), věcná břemena, či parametry stavebních objektů.