Geodet

Domů Slovník Geodet

Geodet, nebo zeměměřič zastarale také geometr je odborný pracovník, zabývající se měřením částí povrchu zemského a objektů na něm. Geodet je zodpovědný rovněž za zobrazení výsledků jeho měření. Prací geodeta tedy je praktické zeměměřičství v terénu, nikoliv věda. 

Zeměměřič pro svoji kvalifikaci potřebuje absolvovat střední průmyslovou školu ve studijním oboru geodézie a katastr nemovitostí, nebo vysokou školu v oboru geodézie a kartografie.

Úřední oprávnění geodeta, zeměměřičského inženýra

Výsledky práce zeměměřické činnosti musí být ze zákona ověřeny, že svojí přesností a náležitostmi odpovídají právním předpisům. Toto ověření je stvrzeno kulatým razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Osoba ÚOZI také musí být zapsaná v úředním seznamu zeměměřičů. 

Oprávnění ÚOZI uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální na základě úspěšně složené zkoušky. U vojáků z povolání oprávnění ÚOZI uděluje Ministerstvo obrany České republiky. Uchazeč musí mít vysokoškolské vzdělání zeměměřického zaměření a praxi v oboru minimálně pět let.

Výsledky práce geodeta dnes nejčastěji uvidíte na geodetickém plánu, nebo v mapové aplikaci, kde lze zobrazit katastrální mapu, nebo technické mapy.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz