CHYTRÁ MAPOVÁ APLIKACE

Geoportál, který umožňuje databázovou evidenci a správu jakéhokoliv majetku přímo nad mapou. Možnosti aplikace Reference

GisOnline.cz je on-line mapová aplikace, ve které můžete pracovat s informacemi v mapě, v tabulkách i v připojených dokumentech.

GisOnline lze využít pro evidenci a pasportizaci majetku, či ke zjišťování vlastnictví v katastru nemovitostí. Také slouží k zobrazování technických map inženýrských sítí, územních plánů, či výstupů senzorů. Jako jediná webová mapová aplikace zobrazuje GisOnline i panoramatické a šikmé snímky s vysokou přesností. Díky tomu umožňuje uživatelům měření ve 3D a digitalizaci objektů.

Mapy, pasporty nebo digitální technickou mapu v GisOnline.cz využijí obce, či města jako jednoduchý nástroj správy majetku i vizualizace a publikace informací pro veřejnost.
Pro firemní zákazníky připravujeme GisOnline projekty šité na míru požadavkům s různými mapami, pasporty, dokumenty, tabulkami, či údaji z katastru nemovitostí.

TÉMATA

Katastr nemovitostí on-line, jednoduše, nad nejlepší leteckou mapou. Nahlížení do Katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí

Všechny podstatné informace o DTM ČR. Zpracování dat Digitální technické mapy. Splníme za vás povinnost předávat data DTM kraje a poskytneme vám DTM data do jednoduché mapové aplikace.

DTM

Všechny druhy map České republiky od TopGis, které potřebujete pro vaše analýzy, evidenci a správu majetku, či pro turistiku.

Mapy

Inventarizace pozemků je rozšíření obecního mapového portálu GisOnline.cz, které zjednodušuje a zrychluje evidenci majetku.

Inventarizace majetku

Webová mapová aplikace pro města, obce i investory. Na jednom místě získáte úplný přehled nad aktuální a historickou ortofotomapou, pasporty i katastrem nemovitostí.

Mapová aplikace

Účelem pasportu je evidence majetku a správa jeho životního cyklu. Od TopGis získáte přesné a kvalitní pasporty, které můžete i používat prostřednictvím naší webové mapové aplikace.

Pasporty

Web Map Service (WMS) je služba, která umožňuje do vlastního CAD/GIS připojit podkladovou mapu, aktuální či historické ortofotomapy z datového centra TopGis.

Mapové služby

Internet věcí umožňuje, abyste využívali různé senzory např. pro měření hluku, radonu, sčítání průjezdů vozidel, či jejich parkování. Od TopGis získáte komplexní službu - instalaci senzorů, i přehledy naměřených hodnot v mapové aplikaci.

Smart City

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Digitální dvojče: Komplexní nástroj pro urbanistické plánování a správu infrastruktury

16.7.2024

V posledních letech se koncept digitálního dvojčete města stává nosným tématem v mnoha odvětvích. Digitální texturovaný 3D model vystavěného prostředí města a staveb poskytuje kvalitní vizuální základ pro propojení s dalšími údaji - např. o obyvatelstvu, dopravě, mikroklimatu, energiích nebo data ze senzorů. Základem pro digitální dvojče města tak je 3D mapování. Jeho výstup nabízí nejen nový pohled na prostorová data, ale i revoluční způsoby, jak tato data využít v urbanismu, plánování, monitoringu či komunikaci s občany.

3D model budov pro město Brno

18.3.2024

Kancelář architekta města Brna publikovala objektový 3D model města s přesností na 20 centimetrů, který byl tři roky vyráběn z leteckých dat TopGis. Tento 3D model budov a mostů bude sloužit zejména urbanistům a architektům. Další využití se nabízí pro výzkum, výuku a plánování v oblastech dopravy a životního prostředí.

Umožněte občanům hlášení závad v mapách

19.12.2023

Právě jsme nasadili na Google play nově vyvinutou mobilní aplikaci. Hlášení závad je zdarma k dispozici občanům v mobilu, nebo i z webu. Nabídněte občanům aplikaci hlášení, která jen odesláním fotky a komentáře z mobilu upozorní správce. Vše jednoduše administrujete v mapové aplikaci, kde zobrazujete i stav závad občanům.

Informační model budovy (BIM): Budoucnost projekce a staveb

7.11.2023

BIM (Building information modeling). Informační model budov je moderní přístup k návrhu staveb ve 3D, k samotné stavbě a následné technické správě. BIM se stává klíčovým inovačním prvkem moderního stavebnictví, který zvyšuje efektivitu, snižuje náklady a zlepšuje kvalitu výstavby.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz