3D model budov pro město Brno

Domů Novinky 3D model budov pro město Brno

Město Brno po více než tříleté spolupráci s geoinformační firmou TopGis představilo základní 3D model všech objektů na území města vytvořený s dvaceti centimetrovou přesností. Toto  plošné dílo začalo vznikat v roce 2019 od digitálního modelu terénu města, nad který byly nyní digitalizované objekty vystavěny.  Vlastní pořizování digitálních kopií objektů probíhalo každoročně na čtvrtině plochy města Brna a postupovalo od centra na periferie.

Technologický postup byl vytvořen zadáním Kanceláří architekta města Brna (KAM), ve spolupráci s průkopníky v oblasti přesných 3D technologií a 3D dat z TopGis. Jako základ bylo využita metoda letecké fotogrammetrie, kdy jednotlivé objekty byly fyzicky zaměřovány nad aktuálními leteckými snímky sloužícími rovněž pro výrobu brněnské ortofotomapy

Nejdříve přitom došlo k výrobě objektového 3D modelu v bílé barvě. V následném zpracování byl do vizualizace připojen datový model objektů dle RUIAN a objekty byly přebarveny pro vizuální odlišení stěn a střechy.

Brno je jedním z mála českých měst, která poskytují 3D model

Výsledkem je objektový 3D model všech budov a mostů na území celého Brna a jeho městských částí. Rovněž střechy budov, včetně komínů, vikýřů či technologických zařízení, byly detailně zpracovány ve stavu jak se nacházely k datu měření objektů. Určitým problémem tohoto přístupu je tedy nutnost aktualizace tohoto objektového 3D modelu, jejíž plán však lze založit na změnách v automatizovaném porovnání změn, nebo u budov na změnách v katastru nemovitostí.

Město Brno se tak např. po Praze a K. Varech stalo jedním z mála měst v ČR, které se rozhodlo poměrně přesný objektový 3D model vytvořit a nabídnout odborné veřejnosti formou open-data k využití zejména v urbanismu a architektuře. Data brněnských 3D budov jsou poskytována zdarma v aplikaci webových map KAM Brno. Jde o součást otevřených dat města, které si může každý stáhnout a upravovat je s uvedením autora (licence CC BY 4.0). Data modelu zástavby jsou k dispozici v GIS formátech ESRI SHP a ESRI MULTIPATCH a CAD formátech DGN a DWG. Od roku 2023 jsou poskytována i v otevřeném formátu CityGML.

Vedení města předpokládá, že nově zveřejněná 3D data začnou pravidelně využívat investoři a zejména jejich architekti k navrhování a prezentaci svých záměrů v jednotlivých lokalitách. Do 3D modelu lze jednoduše navrhované budovy vkládat a posuzovat jejich vliv na okolí v různých ročních obdobích či denní době.

Brněnský 3D datový model ostatně už několik let nachází uplatnění například u posuzování projektů nového vlakového nádraží, modelování struktury zástavby moderní čtvrti Trnitá, nové brněnské třídy, či jinde. Vznikl dokonce i fyzický model, který na desítkách metrů čtverečních sugestivně prezentoval nové jižní centrum města Brna zastupitelům a následně i formou otevřených prohlídek veřejnosti.

Jaké jsou možnosti 3D modelů a vizualizací měst?

Asi všichni známe 3D texturovaný model Google Earth, nebo 3D pohled na mapách od Seznam.cz? Oba provozovatelé jsou vynikající v poskytovatelé plošných mapových dat a mají obrovské databáze dat z turistiky, či dopravy. Jejich data ale primárně vycházejí ze 2D a výška objektů je dopočítávána pomocí automatizovaných výpočtů. Standardem na dvou nejvíce využívaných mapových portálech v ČR tak jsou deformované plochy zeleně, pokřivené věžičky, či děravé fasády. Plošná data Google nebo Seznam jsou tak použitelná nanejvýš pro orientační vizualizace. 

Pro posuzování a rozhodování jsou nutná ručně vyčištěná data od profesionálů. Výše popsaný objektový model je sice časem prověřenou metodou 3D modelování, ale technologie získávání dat různými senzory uhání mílovými kroky kupředu.

Nyní již v TopGis testujeme na menších městech technologii šikmého leteckého snímkování, která je v jednom náletu kombinovaná s vysokofrekvenčním LIDARem. Očekávaným výsledkem je detailní texturovaný 3D model lokality, který vznikne polo-automatizovaným zpracováním s využitím specializovaných software. 

S využitím námi distribuovaného Skyline Terra Explorer, nebo jeho bezplatné webové verze, pak lze v texturovaných 3D modelech měřit, modelovat, či plánovat.  3D model může být užitečný v oblasti krizového managementu, kde se zabýváme následky přírodních katastrof, nehod nebo útoků teroristů. V turistickém sektoru lze data rovněž efektivně využít, například 3D modely mohou sloužit k propagaci měst prostřednictvím virtuálních prohlídek. V dohledné době se můžete těšit na vzorky z menších měst na jižní a východní Moravě.

3D pohled na Moravské náměstí v Brně

MÁM ZÁJEM O 3D MODEL BUDOVY


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz