Digitální model terénu

Domů Slovník Digitální model terénu

Digitální model terénu (DMT) je digitální reprezentace reliéfu zemského povrchu, která zachycuje výškové informace o různých bodech v určitém prostorovém rozsahu. Tento model je vytvářen pomocí geodetických, topografických a geografických dat, která jsou získávána různými metodami, jako jsou družicové a letecké snímky, laserové skenování terénu (LIDAR), terestrická měření a další.

DMT je tvořen sítí bodů, kde každý bod obsahuje informace o své výšce nad referenčním geoidem nebo referenčním ellipsoidem. Tyto body jsou následně propojeny a vytvářejí plynulý digitální povrch terénu. DMT se používá v různých oborech, jako jsou geografické informační systémy (GIS), urbanistika, stavebnictví, hydrologie, ochrana životního prostředí, analýza eroze, tvorba map a mnoho dalších.

Digitální model terénu (DMT) hraje klíčovou roli při výrobě ortofotomap, což jsou fotografie získané ze vzduchu nebo z kosmu, které byly následně upraveny tak, aby odstranily perspektivní zkreslení a výškové rozdíly, čímž vzniká mapa s konzistentní měřítkovou projekcí. 

Celkově tedy DMT hraje klíčovou roli v procesu vytváření ortofotomap tím, že poskytuje potřebné výškové informace pro korekci perspektivy a výškových odchylek, což vede k vytvoření přesných a realistických obrazů terénu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz