Je to mapa, která vznikla ortogonálním promítáním z leteckého snímku.

Ortofotomapa České republiky

Ortofotomapu celé České republiky vyrábíme v TopGis již od roku 2014. Naše ortofotomapa je díky přísným požadavkům na kvalitu dlouhodobě nejlepším plošným mapovým dílem v ČR. Snímkování je prováděno bez přítomnosti mraků či rozptýlené oblačnosti.

Pro výrobu ortofotomapy používáme jen středy leteckých fotek vysokého rozlišení 12,5 cm/px. Tím je garantováno, že každé místo v mapě je obsaženo nejméně v šesti snímcích a my pro ortofotomapu vybíráme ten nejkvalitnější výřez z leteckého snímku. Seamline (řezy územím) vedeme citlivě podle stavu vegetace na spojovaných leteckých snímcích. Barevné vyrovnání v místech sešívání obrazových plátů zachovává co nejvěrnější obraz území zobrazeného v mapě. Pro prostorově přesné umístění využíváme tisíce zaměřených významných bodů po celé České republice.