Realizujeme pasport majetku

Domů Realizujeme pasport majetku

Účelem pasportu je sledování životního cyklu majetku a následná správa a nastavení jeho využití. Pasport pak slouží také jako doklad o stavu majetku k danému datu a je podkladem pro rozhodování o jeho provozu, údržbě či rozvoji a pro optimalizaci nákladů.

Mám zájem o provedení pasportu

Pasport: efektivní evidence majetku

Usnadněte si evidenci majetku a jeho správu. Přesně to vám umožní pasporty. Zajistí vám například přesnou evidenci majetku i jeho stavu a poslouží také jako podklad pro plánování údržby nebo při žádosti o státní či evropské dotace.

Pasport je zjednodušeně řečeno soupis daného majetku. Ať už jsou to pasporty budov, kanalizace nebo například zeleně. Kromě základní evidence ale obsahuje řadu pokročilých údajů. Patří mezi ně například informace o:

  • technickém stavu daných staveb, dopravního značení nebo například zeleně,
  • množství těchto prvků,
  • velikosti objektů
  • nebo fotodokumentace jejich stavu a umístění.

Pasporty vám tak umožní sledovat životní cyklus vašeho majetku. A také vám usnadní jeho správu. Díky pasportizaci totiž získáte přesné podklady k rozhodování o:

  • provozu daných prvků,
  • jejich údržbě,
  • modernizaci
  • nebo například rozvoji.

Díky tomu můžete lépe plánovat náklady, které s těmito prvky souvisí.

Pasporty vyrábíme pokročilou technikou s detailní přesností 

TopGis je jedinou firmou v České republice, která pro sběr a tvorbu pasportních dat používá mobilní mapování s detailním rozlišením až 100 megapixelů v každém panoramatu a s vysokou polohovou přesností. Tím vám šetříme čas i peníze. U nás získáte trvalý doklad o stavu majetku k datu pasportizace. Jsme také jediným českým GIS profesionálem, který publikuje a aktualizuje svým klientům data z vlastního datového centra. Naše optimalizovaná publikace vám zajistí rychlou a snadnou práci s daty, včetně jejich aktualizace, jen přes web. 

Systém mobilního mapování  sloužil také na rozsáhlé pořizování dat pro portál mapy.cz. Vozidlo má tři základní prvky – soustava 13 kamer pro pořizování panoramatických záběrů, 2 přijímače GPS signálu propojených s IMU (Inertial Measurement Unit – zpřesňuje informace o poloze vozidla) a odometr – ten odměřuje ujetou vzdálenost a opět slouží ke zpřesnění informací o poloze vozidla. Díky výkonným počítačům a úložné kapacitě systém může být využíván až v rychlosti 90 km/hod a může snímkovat celý den. Patentovaný systém mobilního mapování je výsledkem vývoje společnosti TopGis.


Díky využití velmi přesné GPS technologie je dosahována polohová přesnost středu snímku pouhé 2 centimetry a přesnost identifikace pasportizovaných objektů je blízká třetí geodetické třídě. Počet a kvalita rozlišení kamer garantuje uživateli pasportu možnost číst dodatkové tabulky s viditelností každého pixelu až na 17 metrů. Oproti konkurenčním mapovacím systémům tedy můžeme dosahovat až poloviční úspory v počtu najetých kilometrů, když není nutné mapovat v obou směrech. Oproti ručnímu mapování je mobilní mapování násobně rychlejší a díky pořízení panoramat prokazatelně mapuje situaci lokality k datu a umožňuje pasportizaci ze snímků kdykoliv v budoucnu.

Pasporty můžete získat tištěné, na datovém médiu i v mapové aplikaci

Velkou výhodou je, když můžete pasporty vizualizovat nad mapou. Máte tak zcela přesné a přehledné informace o umístění jednotlivých prvků, které navíc můžete snadno dále prezentovat. Data můžete přímo v mapové aplikaci upravovat, ukládat i exportovat.

Takové řešení nabízí i GisOnline.cz. Při pasportizaci totiž využívá geografický informační systém (GIS), který umožňuje vše přesně lokalizovat.

Kromě databáze tak máte k dispozici i mapu, ve které vidíte všechny objekty, na které se pasportizace zaměřila. Získáte tak lepší přehled o jejich prostorových vztazích. A můžete jim přizpůsobit například stavbu nových budov nebo naopak demolici těch stávajících.

GisOnline.cz funguje jako webová aplikace s mapovým klientem. Pasporty tak máte k dispozici online, s minimálními nároky na hardware a bez toho, že byste museli instalovat specializovaný a placený software.

Provozovatelem této služby je firma TopGis, která dodává snímky i pro mapy.cz. Jako jediná v České republice navíc používá vysoce přesné mobilní mapování s detailním rozlišením až 100 megapixelů v každém panoramatu. Detailní měření provádíme mobilním systémem LIDAR, na jehož zpracováním máme poloautomatickou linku. Můžete se tak spolehnout na maximální přesnost a kvalitu výstupů. 

A protože GisOnline.cz využívá vlastní datové centrum TopGis v Brně, přináší také rychlou a snadnou práci s daty.

Online pasporty staveb, zeleně i komunikací

Pasportovat je možné prakticky vše, co klient potřebuje. Od zeleně přes různé stavby a budovy až po komunikace. V GisOnline vytváříme nejčastěji:

pasporty zeleně

Zmapujeme složení i stav zeleně v ulicích a v parcích. Získáte tak podklady, které vám pomohou naplánovat údržbu zeleně nebo například výsadbu nových stromů či keřů.

pasporty parkovacích míst

Získáte informace o jejich počtu, stavu parkovišť i parkovacích stání. Mimo jiné tak zjistíte, která parkovací stání je třeba obnovit nebo zda se vyplatí zvýšit počet parkovacích míst.

pasporty reklam a billboardů

Dají vám přehled o počtu a umístění reklamních ploch ve městě. Snadno tak například odhalíte nelegální billboardy nebo zjistíte, kdo je majitelem jednotlivých billboardů či bigboardů.

pasporty hřbitovů

Dají vám přesné informace o aktuálním počtu hrobů ve vašem městě či obci. Zároveň pomůžou s evidencí hrobových míst a automaticky upozorní na změny platnosti nájemních smluv nebo neuhrazení nájmu.

pasporty veřejného osvětlení

Získáte přehled nejen o počtu a poloze městských lamp, ale také o umístění jednotlivých rozvaděčů a podzemních kabelů. Do této kategorie spadají také světelné reklamní (a jiné) poutače.

pasporty městského mobiliáře

Lavičky, odpadkové koše nebo informační tabule. Také o nich vám dá potřebné informace pasport městského mobiliáře. Zjistíte, zda je v dané lokalitě dost košů nebo jestli lavičky nepotřebují opravit.

pasporty staveb

Do této kategorie spadají nejrůznější budovy. Od rodinných domů přes kancelářské budovy až po rozsáhlé areály. Využívají ji nejen obce, ale i majitelé nemovitostí, kteří tak získají například pasporty bytů a domů.

pasporty mostů, komunikací a dopravních značek

Získejte přesnou evidenci ulic a silnic, chodníků nebo například mostů. Pasport těchto prvků vám ukáže, v jakém stavu je vodorovné i svislé dopravní značení, povrch vozovky nebo zda je potřeba řešit údržbu po řádění vandalů.

pasporty kanalizace

Vykreslí jednotlivé kanalizační šachty, vpusti i vedení kanalizace. Usnadní vám to odhalení případných poruch nebo plánování oprav. Můžete tak předejít haváriím nebo lépe připravit kanalizaci na přívalové deště.

Jaká je cena pasportu?

Cena pasportu se u jednotlivých poskytovatelů i variant pasportizace liší. Je totiž závislá na způsobu pořízení dat a jejich zpracování. 

Jednou z výhod služby GisOnline.cz je, že firma TopGis využívá unikátní technologie umožňující hromadný sběr dat na velkých územích. Například pomocí mobilního mapování nebo leteckého snímkování.

Nejen, že jsou získaná data přesná, podrobná a nabízejí špičkové rozlišení, ale díky hromadnému sběru není pasportizace nepřiměřeně drahá.

Cenu navíc můžete sami ovlivnit. A to volbou dat, která chcete využít.

Jako dodavatel dat pro mapy.cz totiž TopGis pravidelně snímkuje území celé republiky. Můžete proto využít i data z minulých snímkování. V takovém případě je cena pasportu výrazně nižší.

Zjistěte sami, na kolik vás pasportizace vyjde. Vyberte si, o jaký typ služby máte zájem, a napište nám. Společně probereme detaily a najdeme to nejvhodnější řešení.

Mám zájem o provedení pasportu

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz