Inventarizace majetku

Domů Inventarizace majetku

Rychlá a snadná inventarizace obecních pozemků

Inventarizace pozemků je rozšíření obecního mapového portálu GisOnline.cz, které zjednodušuje a zrychluje evidenci majetku. Změny v obecních pozemcích z katastru nemovitostí se načítají automaticky a vy šetříte čas při zpracování a pro účetní závěrku získáte jednoduše inventurní soupis parcel.

Inventurní soupis pozemků – příloha účetní závěrky obce automaticky generovaná GisOnline.cz

Mám zájem o jednodušení inventarizace pozemků

Hlavní výhody inventarizace pozemků v GisOnline.cz


  • Šetříte čas při inventurách, účetní závěrce a zpracování přílohy
  • Automaticky získáváte aktuální data z katastru nemovitostí
  • Měsíčně vás upozorňujeme na změny, vy jen doplňujete data u nových pozemků či změn
  • Snadno, na jedno kliknutí, zařazujete pozemky do kategorií
  • Přehledně vidíte a filtrujete druhy pozemků, čísla parcel, výměry, kategorie, ceny, či změny
  • Přehledy pozemků a jejich kategorizaci můžete exportovat do MS Excel, nebo MS Word
  • Všechna data o obecních pozemcích máte ve spolehlivé databázi (cloudu) nad mapou
  • Stejná data na jednom místě ve webovém prohlížeči vidí účetní i starosta, celý úřad…
  • Systém za vás provede automatické výpočty výměr a pořizovacích cen pozemků dle kategorií
  • Na závěr na jedno kliknutí myší získáte inventurní soupis pozemků

Komu slouží inventarizace pozemků nad mapou?

Modul inventarizace pozemků je určený obcím a městům využívajícím pokročilou mapovou aplikaci Gisonline.cz. Využít jej ale mohou všichni, kdo potřebují evidovat větší množství pozemků či budov s detaily a chtějí je vidět nad nejpodrobnějšími mapami ČR.

Účelem modulu Inventarizace parcel obce je především úspora časových a materiálních nákladů obce a zefektivnění správy dat z katastrálního úřadu. Modul zjednodušuje práci při každoročních účetních uzávěrkách.
Obce si díky mapové aplikaci Gisonline.cz a službě inventarizace parcel mohou vést průběžný přehled o jejich pozemcích. Obce evidují on-line vlastnictví pozemků, břemena, výměru, celkovou cenu, cenu za metr čtvereční, či kategorii. Data katastru nemovitostí není nutné přepisovat – aktualizují se automaticky. Město či obec tak ušetří každý rok stohy papírů a nemusí vést ruční evidenci, či podružnou evidenci v excelových tabulkách.

Detail inventarizace pozemku nad ortofotomapou TopGis – editace kategorie a ceny

Tabulky se automaticky aktualizují z databáze katastru nemovitostí

Tabulkový modul evidence katastrálních parcel je integrován do mapové aplikace Gisonline.cz. Obce či města využívající tuto mapovou aplikaci jejím prostřednictvím získávají měsíčně aktualizovaná data katastru nemovitostí.
Při každé měsíční aktualizaci katastrálních dat tedy i v modulu inventarizace parcel dojde k automatickému načtení změn. Při prodeji, nákupu, změně parametrů pozemku se u příslušné parcely v systému vyznačí upozornění „změna“.
Pověřený pracovník obce pak může přidávat vlastní údaje pro přehlednou evidenci. Pozemky si lze měsíčně zařadit do příslušných kategorií (H1 – H5), nebo u nich zadat ceny.
Modul inventarizace parcel mapové aplikace Gisonline.cz po každé měsíční aktualizaci odešle správci obce automatický e-mail se všemi změnami, které proběhly v databázi (nákup/prodej/změna).
Před účetní závěrkou tak stačí data inventarizovaných obecních parcel jen vyexportovat a vytisknout do přílohy.

Detail inventarizace parcel nad katastrální mapou s automaticky identifikovaným stavem „změna“

Gisonline.cz poskytuje ideální řešení dodání aktualizovaných dat z evidence katastru nemovitostí.  Katastrální data jsou udržována v aktuálním stavu a jsou zobrazována v kontextu s technickými či plánovacími mapovými vrstvami a dalšími záznamy obce. To vše jednoduše, dostupně, on-line z profesionálního datového centra TopGis v Brně.

Gisonline.cz poskytuje rovněž pokročilé řešení pro pasporty majetku. Nad mapou i katastrem můžete evidovat komunikace a dopravní značky, billboardy, veřejné osvětlení, lavičky či jiný mobiliář, zeleň či její údržbu, nebo hřbitovy a hrobová místa. Podobně jako u evidence pozemků můžete přímo v mapě provádět inventury. Při využití služby mobilního mapování mají obce a města k dispozici panoramatické snímky, z nichž lze inventář k datu nájezdu identifikovat.

Výhody inventarizace pozemků v GisOnline.cz

Stále aktuální katastrální data

Díky průběžným měsíčním aktualizacím v aplikaci inventarizace pozemků pracuje obec vždy s aktuálními daty ze všech katastrálních území, na kterých vlastní pozemky.

Automatické vyhodnocení změn v katastru

Systém obsahuje aktuální údaje z katastru nemovitostí a sám vyhodnocuje změny proti předchozím obdobím. Stačí tak pracovat jen s pozemky, které jsou nově nabyté, nebo u nich došlo ke změnám.

Přehlednost, rychlé výběry, export

Filtrovat můžete podle druhu pozemku, čísla parcely, katastrálních území, listů vlastnictví, výměr, kategorií, věcných břemen, změny proti předchozímu období, pořizovacích cen, či cen za čtvereční metr. Výstupní sestavu pozemků můžete exportovat do XLS, ale také do geografických formátů SHP, GeoJSON, či KML.

Automatické výpočty

Systém automaticky sčítá výměry a pořizovací ceny pozemků po jednotlivých kategoriích, v rámci kategorie je ještě rozčlení na součty pro pozemky s věcným břemenem a bez věcného břemene.

Časová a materiální úspora

Data máte na jednom místě v datovém centru s měsíční aktualizací. Úspora papírování a ručního vedení evidence pozemků, a díky rychlému exportu mají úředníci všechny podklady během pár minut k dispozici.

Jednoduchá kategorizace pozemků

Jedno kliknutí stačí na zařazení nově nabytých pozemků do příslušných kategorií.

H1 Stavební pozemky
H2 Lesní pozemky
H3 Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H4 Zastavěná plocha
H5 Ostatní

Nezapomněli jste na něco?

Reference  Pasporty majetku Chytré mapy

Mám zájem o zjednodušení inventarizace pozemků


Volba pasportu
Pozemky

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.