¦ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ¦ ZELEŇ ¦ PARKOVACÍ MÍSTA ¦ REKLAMY A BILLBOARDY ¦ HŘBITOVY¦ VEŘEJNÉ OSVĚTLENͦ MOBILIÁŘ


Pasport je…
…podrobná evidence majetku. Účelem pasportu je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. Pasport je pak dokladem o stavu majetku k datu a podkladem pro rozhodování o provozu, údržbě a rozvoji majetku, zároveň pro optimalizaci nákladů.

Optimální řešení pasportu poskytuje webová aplikace s mapovým klientem, která má minimální nároky na konfiguraci pracovní stanice ze které je obsluhována a nepotřebuje žádnou instalaci placených specializovaných SW. Geografické informační systémy (GIS) totiž územně lokalizují objekty a kromě databázových vztahů přináší do do webového pasportu i vztahy prostorové.


Proč…?

…řešení pasportu od TopGis prostřednictvím GisOnline.cz, když nabídek na evidenci chodí desítky?

Protože…
…jsme jediná firma v ČR, která pro sběr a tvorbu passportních dat používá mobilní mapování. Šetříme vám tak čas i peníze. Získáte trvalý doklad o stavu majetku k datu pasportizace.

Námi sestavená mapovací jednotka slouží také na pořizování dat pro portál mapy.cz. Vozidlo má tři základní prvky – soustava 15ti kamer pro pořizování panoramatických záběrů, 2 přijímače GPS signálu propojených s IMU (Inertial Measurement Unit – zpřesňuje informace o poloze vozidla) a odometr – ten odměřuje ujetou vzdálenost a opět slouží ke zpřesnění informací o poloze vozidla.

Protože…
…jsme jediný český GIS profesionál, který publikuje klientům data z vlastního Datového centra. Optimalizovaná publikace vám zajistí rychlé načítání a snadnou práci s daty.

Mobilní mapování v podání TopGis není o sběru dat a jejich prohlížení, podporuje hlavně následnou práci s daty jako je měření, či určování přesných GPS pozic objektů a tvorbu mapových vrstev pro GIS.
Klient, který objedná nájezd mobilního mapování se dočká výstupu v podobě bezešvých panoramat, které jsou přesně sešity. Výsledný výstup tedy splňuje téměř parametry videa, v lokalitě je možné se posouvat či otáčet a náhled na objekty umožňuje hloubkové přiblížení s tím, že kriteriem pro nás byla při vývoji systému čitelnost dodatkových tabulí na vzdálenost 15 metrů.

Důležité je, že mobilní mapování uchová dokumentaci podmínek lokality tak, jak existovaly k datu snímání. Klient tedy má velmi přesný záznam obsahující mimo jiné neměnná metadata o době pořízení a vlastní zpracování pasportu může odložit mimo sezónu, nebo třeba do období kdy se mu uvolní prostředky v rozpočtech. Mobilní mapování pro účely pasportu obecního či městského majetku je vhodné periodicky (např. jednou za 3 roky) opakovat. Klient tak může mít k dispozici historická i aktuální data a může posoudit vývoj lokality pouhým náhledem do webového klienta GisOnline.cz

OBJEDNAT VYTVOŘENÍ PASPORTU, VYPOČÍTAT CENOVOU NABÍDKU?

Volba pasportu

Cena vám bude nabídnuta při zpracování objednávky.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.