Účelem pasportu je sledování životního cyklu majetku a následná správa a nastavení jeho využití. Pasport pak slouží také jako doklad o stavu majetku k danému datu a je podkladem pro rozhodování o jeho provozu, údržbě či rozvoji a pro optimalizaci nákladů.

GisOnline.cz poskytuje ideální řešení dodání pasportu a následné práce s ním. Jako webová aplikace s mapovým klientem má minimální nároky na konfiguraci pracovní stanice, ze které je obsluhována, a nevyžaduje instalaci specializovaných a placených softwarů. GIS (geografický informační systém) navíc umožňuje územně lokalizovat objekty, a kromě databázových vztahů tak do webového pasportu přináší i vztahy prostorové.

TopGis je jedinou firmou v České republice, která pro sběr a tvorbu pasportních dat používá mobilní mapování s detailním rozlišením až 100 megapixelů v každém panoramatu a s vysokou polohovou přesností. Tím vám šetříme čas i peníze. U nás získáte trvalý doklad o stavu majetku k datu pasportizace. Jsme také jediným českým GIS profesionálem, který publikuje a aktualizuje svým klientům data z vlastního datového centra. Naše optimalizovaná publikace vám zajistí rychlou a snadnou práci s daty.

Mapovací jednotka TopGis využívaná také pro portál www.mapy.cz

Systém mobilního mapování slouží také na pořizování dat pro portál mapy.cz. Vozidlo má tři základní prvky – soustava 15ti kamer pro pořizování panoramatických záběrů, 2 přijímače GPS signálu propojených s IMU (Inertial Measurement Unit – zpřesňuje informace o poloze vozidla) a odometr – ten odměřuje ujetou vzdálenost a opět slouží ke zpřesnění informací o poloze vozidla. Díky výkonným počítačům a úložné kapacitě systém může být využíván až v rychlosti 90 km/hod a může snímkovat celý den. Patentovaný systém mobilního mapování je výsledkem vývoje společnosti TopGis.

Díky využití velmi přesné GPS technologie je dosahována polohová přesnost středu snímku pouhé 2 centimetry a přesnost identifikace pasportizovaných objektů je blízká třetí geodetické třídě.
Počet a kvalita rozlišení kamer garantuje uživateli pasportu možnost číst dodatkové tabulky s viditelností každého pixelu až na 17 metrů. Oproti konkurenčním mapovacím systémům tedy můžeme dosahovat až poloviční úspory v počtu najetých kilometrů, když není nutné mapovat v obou směrech. Oproti ručnímu mapování je mobilní mapování násobně rychlejší a díky pořízení panoramat prokazatelně mapuje situaci lokality k datu a umožňuje pasportizaci ze snímků kdykoliv v budoucnu.

ZNAČKY
ZNAČKY
ZELEŇ
ZELEŇ
PARKOVÁNÍ
PARKOVÁNÍ
BILLBOARDY A REKLAMA
BILLBOARDY
HŘBITOVY
HŘBITOVY
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
MOBILIÁŘ

 


1/ Komunikace a dopravní značky

 • Používáte pro práci zastaralý a neaktuální pasport?
 • Potřebujete s daty aktivně pracovat?
 • Chcete mít dokonalý přehled o dopravním značení ve vašem městě?

Sběr dat v terénu systémem mobilního mapování TopGis je rychlou a plošnou metodou pro získání dat, která potřebujete. Dokážeme tak pro vás zajistit fotodokumentaci a dokumentaci celého prostoru v okolí uliční čáry, například stav komunikace či svislého i vodorovného dopravního značení. Pasport komunikací a dopravního značení je živou platformou vhodnou pro každodenní práci.

Aplikace GisOnline.cz umožňuje úpravy polohy značení, aktualizaci technických údajů, evidenci oprav komunikací, evidenci výměny značení, vkládaní dokumentů či detailních fotografií i náhled nad aktualizovanými mapami.

 


2/ Zeleň

 • Zajímá vás zdravotní stav stromů a keřů ve vašem okolí?
 • Chcete mít pořádek v zelených plochách, které je třeba pravidelně udržovat?
 • Chybí vám pasport městské zeleně?

Mobilním mapováním či pochůzkou zajišťujeme fotodokumentaci zelených ploch a prvků ve městech a okolí. Terénním šetřením a CIR snímky vyhodnocujeme zdravotní stav zeleně a zmapovat umíme také základní parametry stromu jako výšku, obvod kmene i jeho přibližné stáří.

 


3/ Parkovací místa

 • Víte, kolik je ve vašem městě parkovacích míst?
 • Potýkáte se s nedostatkem parkovišť?
 • Máte přehled o vyhrazených stáních?

Mobilní mapování TopGis rychle a plošně mapuje městský prostor a všechna jeho parkoviště a parkovací stání. Zajistí tak dokumenty potřebné pro správu parkovacích stání ve městě, například fotodokumentaci parkovacích ploch, pasport parkovišť či pasport vodorovného i svislého dopravního značení, které reguluje stání na území města.

 


4/ Reklamy a billboardy

 • Pozorujete ve svém městě nepřiměřené množství reklamních ploch?
 • Chcete mít přehled kde a v jakém stavu se nacházejí?
 • Ocenili byste možnost identifikace jednotlivých reklamních ploch z pohodlí vaší kanceláře?

Mobilní mapování zaznamenává všechny reklamní poutače na území města. Zajistí tak uživateli přehled o umístění, množství a stavu reklamních ploch. Umožňuje měřit velikosti billboardů a bigboardů včetně jejich ploch či ze záběrů identifikovat majitele a provozovatele reklamních poutačů.

 


5/ Hřbitovy

 • Víte, kolik hrobů čítá hřbitov ve vašem městě?
 • Chcete mít pořádek v evidenci poplatků za hrobová místa?
 • Není pro vás papírová evidence dostačující?

Aplikace GisOnline.cz nabízí pasport hřbitova, který je jednoduchým a přehledným nástrojem pro evidenci hrobových míst a poplatků za ně. Systém automaticky upozorní na změny platností nájemních smluv či neuhrazení nájmu a obsahuje přehlednou fotodokumentaci přístupnou i pro veřejnost.

 


6/ Veřejné osvětlení

 • Chybí vám přesné údaje o počtu světelných bodů?
 • Chcete si být jisti, že na městských lampách není umístěna nepovolená reklama?
 • Potřebujete vytrasovat a zaměřit vedení k jednotlivým lampám?

Unikátní systém mobilního mapování umožňuje sbírat data rychlým a efektivním způsobem. Zajišťuje fotodokumentaci, dokumentaci reklamních a jiných poutačů, dokumentaci rozvaděčů a trasuje a zaměřuje podzemní kabely. Pasport veřejného osvětlení v aplikaci GisOnline.cz poskytuje komplexní řešení pro evidenci a vizualizaci městských lamp a jejich poruch či oprav.

 


7/ Městský mobiliář

 • Máte přehled o tom, kolik je ve vašem městě laviček či odpadkových košů?
 • Máte zdokumentována dětská hřiště?
 • Víte, v jakém stavu se nacházejí například stojany na kola?

TopGis provádí podrobný pasport městského mobiliáře kombinací terénních pochůzek a mobilního mapování z automobilu či vozíku. Na našich mapách tak můžete najít vše od laviček přes navigační systémy, zastávky MHD a informační tabule až po nádoby na květiny.

Díky naší technologii lze přímo v prohlížeči podrobně mapovat lokality a objekty a prohlížet si 360stupňová panoramata. Aplikace GisOnline.cz nabízí velmi přesné měření vzdáleností, výšek, úhlů náklonu i určení GPS souřadnic každého objektu, který se vyskytuje na snímku.

 


OBJEDNAT VYTVOŘENÍ PASPORTU, VYPOČÍTAT CENOVOU NABÍDKU?

  Volba pasportu

  Pozemky

  Cena vám bude nabídnuta při zpracování objednávky.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.