¦ KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ¦ ZELEŇ ¦ PARKOVACÍ MÍSTA ¦ REKLAMY A BILLBOARDY ¦ HŘBITOVY¦ VEŘEJNÉ OSVĚTLENͦ MOBILIÁŘ


Pasport je…
…evidence podrobná majetku, aby bylo tento majetek možno efektivně provozovat a udržovat.

Proč…?

…pasport a gisonline, když nabídek na evidenci chodí desítky?

Protože…

…jsme jediná firma v ČR, která pro tvorbu dat používá mobilní mapování.


Sběr dat

Námi sestavená mapovací jednotka slouží také na pořizování dat pro portál mapy.cz. Vozidlo má tři základní prvky – soustava 15ti kamer pro pořizování panoramatických záběrů, 2 přijímače GPS signálu propojených s IMU (Inertial Measurement Unit – zpřesňuje informace o poloze vozidla) a odometr – ten odměřuje ujetou vzdálenost a opět slouží ke zpřesnění informací o poloze vozidla.

Publikace dat

Mobilní mapování není o sběru dat a jejich prohlížení, podporuje hlavně následnou práci s daty jako je měření, tvorby vrstvy pro GIS, doplnění stávajících dat a podobně, k tomu slouží námi vyvinutý webový klient – gisonline