Pasport kanalizace

Domů Realizujeme pasport majetku Pasport kanalizace

Získat přesné informace o vedení kanalizace i o stavu jednotlivých potrubí. A včas odhalit hrozící problémy, naplánovat lépe údržbu, rekonstrukci i rozšíření stokové sítě. Přesně to vám umožní pasport kanalizací. 

Pořízení pasportu kanalizace vám také pomůže splnit zákonné požadavky. Podle stavebního zákona totiž musí každý vlastník technické infrastruktury vést evidenci kanalizace, která obsahuje její polohové a případně i výškové umístění.

Právě tyto informace vám poskytne pasport. Kromě toho v něm najdete také údaje o:

  • jednotlivých šachtách a vpustích,
  • celkovém stavu kanalizační sítě a jejích součástí,
  • délce kanalizačního vedení,
  • stáří jednotlivých prvků,
  • použitém materiálu
  • a tak dále.

Jak funguje pasportizace kanalizace

Pasportizace technických sítí včetně kanalizace je poměrně specifická. Týká se totiž objektů, které jsou umístěné pod zemským povrchem. Je proto potřeba speciální vybavení.

Patří mezi ně zejména lokátory inženýrských sítí. S jejich pomocí dokážeme sledovat vedení kanalizace (případně kabelů u dalších inženýrských sítí) a odhalit případné poruchy.

Součástí pasportu kanalizace je také fotodokumentace a videozáznamy pořízené šachtovou kamerou.

Veškerá data pak získáte nejen v běžné tabulkové databázi, ale můžete si je také zobrazit nad mapou. Díky tomu přesně vidíte umístění jednotlivých prvků a jejich prostorové vztahy. A můžete lépe plánovat další kroky.

Proč využít pasport kanalizace

Nejčastějším důvodem k pasportizaci kanalizace bývá chybějící nebo neaktuální evidence. Pasport vám umožní tyto údaje aktualizovat a získat podrobné informace o vedení kanalizační sítě ve vašem městě či obci.

Díky tomu také vidíte, v jakých místech vede kanalizace pod soukromým pozemkem. Můžete tak efektivněji řešit vlastnické vztahy – například zřídit věcné břemeno na pozemcích určených k prodeji.

Informace o uložení kanalizace jsou důležité také pro další rozvoj obce. Pomůžou vám odhalit, které lokality jsou vhodné pro rozšíření zástavby, případně kde musí majitelé novostaveb počítat s absencí kanalizace. Můžete tedy lépe plánovat další růst města či obce.

Výhodou je, že při pasportu kanalizace získáte také informace o jejím stavu. Díky tomu například víte, kde hrozí poruchy či havárie a můžete je včas řešit. A předejít možným problémům.

Pokud už navíc k havárii či poruše dojde, snadno ji lokalizujete. Můžete ji tak rychleji a efektivněji vyřešit.

Pasport kanalizace v GisOnline.cz

Společnost TopGis, která provozuje aplikaci GisOnline.cz, používá k pasportu kanalizaci nejmodernější vybavení. Díky tomu vám dá přesné informace o vedení kanalizační sítě, její délce i stavu jednotlivých částí.

K jednotlivým objektům navíc snadno přidáte libovolný počet parametrů, které můžete průběžně doplňovat a upravovat. Díky tomu je pasport stále aktuální.

Veškerá data jsou přitom přístupná online. Zobrazíte si je tedy i v terénu. A údržba kanalizace i oprava poruch bude výrazně jednodušší.


Podívejte se na další služby, které nabízíme v pasportizaci:

< Přejít zpět na Pasporty

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz