Ortofotomapa

V TopGis se více než deset let specializujeme na letecké snímkování a výrobu ortofotomapy. Díky tomu disponujeme čtyřmi vlastními sadami ortofotomapy České republiky od roku 2014. Jsme rovněž držitelé komerční licence ke čtyřem historickým sadám ortofotomap ČR od roku 2002. Ortofotomapy ČR poskytujeme z našeho datového centra formou WMS, nebo i v podobě fyzických dat s nevýhradní licencí. Vyrábíme ortofotomapy libovolně velkého území na zakázku. 

MÁM ZÁJEM O ORTOFOTOMAPU


Ortofotomapa je digitální fotografický obraz zemského povrchu, který je vytvořen z leteckých nebo satelitních snímků a je zpracován tak, aby byl georeferencovaný a poskytoval přesnou reprezentaci terénu. Slovo "orto" v ortofotomapě znamená, že je zobrazováno tak, jak bychom viděli povrch země shora, tedy bez deformací a zkreslení způsobených perspektivou nebo terénem.

Jak se ortofotomapa tvoří? 

Ortofotomapy jsou vytvářeny pomocí speciálních technik, které kombinují fotogrammetrii a georeferencování. Prvním krokem je pořízení leteckých nebo satelitních snímků z různých úhlů, aby bylo možné získat dostatečnou stereoskopickou informaci. Tyto snímky jsou následně zpracovány pomocí fotogrammetrických metod, které umožňují rekonstrukci 3D modelu povrchu země. 

Ortofotomapa středu města Brna dostupná pro nekomerční užití na Chytrých mapách.

Poté se provádí georeferencování, což znamená přiřazení přesných geografických souřadnic každému pixelu ortofotomapy. To je důležité pro její použití v geografických informačních systémech (GIS) a pro správnou prostorovou analýzu.

Ortofotomapy a jejich využití

Ortofotomapy mají široké využití v různých oblastech, jako je urbanistika, plánování městského rozvoje, zemědělství, lesnictví, ochrana životního prostředí a další. Poskytují detailní a přesný obraz terénu a umožňují identifikovat různé prvky, jako jsou budovy, silnice, vodní toky nebo vegetace. Také slouží jako podkladová mapa pro tvorbu dalších mapových produktů a analýzu prostorových dat.

Stručná historie ortofotomapy v několika bodech

Ortofotomapa má svůj původ na začátku 20. století, kdy byly pořízeny první snímky z letadel, sloužící jako základ pro budoucí ortofotomapu. Avšak tyto rané snímky byly technicky omezené a nepříliš přesné. V průběhu 30. a 40. let 20. století se začala uplatňovat stereofotogrammetrie, umožňující pořizování snímků terénu z dvou různých úhlů a vytváření 3D modelů terénu, což vedlo k výraznému zlepšení přesnosti ortofotomap. S nástupem digitálních technologií a počítačů na přelomu 20. a 21. století se stala výroba ortofotomap efektivnější díky digitálnímu zpracování snímků a ortorektifikaci, což umožnilo vytváření ortofotomap s vyšším rozlišením a přesností. V současné době jsou ortofotomapy běžně dostupné online a díky satelitním a LIDAR technologiím dosahují ještě vyšších úrovní přesnosti a detailnosti.

Pokud by vás zajímalo zhotovení detailnějších ortofoto map menších lokalit rozlišení od 2 cm/px, 5 cm/px, nebo 10 cm/px, neváhejte nás kontaktovat. Budete překvapeni jaké přesnosti a detailů lze dosáhnout leteckým snímkováním. Data máte jednou pro vždy archivována s garancí aktuálnosti ke dni náletu. V propojení s dalšími daty z katastru nemovitostí, různých plošných databází, či vašich specifických dat získáte nad vašim novým projektem GisOnline.cz nové nevídané přehledy o majetku či inspirace.

MÁM ZÁJEM O ORTOFOTOMAPU

< Přejít zpět na Mapy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz