Stereofotogrammetrie

Domů Slovník Stereofotogrammetrie

Stereofotogrametrie z leteckých snímků je technika zpracování a analýzy, která se využívá k tvorbě 3D modelů a 3D map z párových snímků pořízených z leteckých prostředků. Tato metoda se zakládá na principu využití dvou snímků pořízených ze dvou různých perspektiv. Pro zpracování používá specializovaný software a brýle pro virtuální realitu, nebo zrcadlovou sestavu obrazovek.

Proces stereofotogrametrie začíná tím, že se pořídí dvojice snímků stejného objektu nebo scény ze dvou odlišných úhlů nebo poloh - tzv. stereoskopický pár. Tyto snímky mohou být pořízeny například z letadla nebo dronu, případně z kamery umístěné na stativu. Poté se tyto snímky analyzují pomocí speciálního software, který detekuje shodné body na obou snímcích.

Za použití paralaxního posunu a známých geometrických parametrů kamery nebo dronu může software vypočítat trojrozměrné souřadnice těchto shodných bodů. Výsledkem je třírozměrný model, který rekonstruuje tvar a polohu objektů nebo terénu na základě získaných dat.

Stereofotogrametrie má široké uplatnění v mnoha oborech, jako je geodézie, kartografie, archeologie, urbanistika, stavebnictví, geomorfologie a další. Tato technika umožňuje rychlé a efektivní získání třírozměrných informací o velkých oblastech, což významně pomáhá při plánování, analýzách a vizualizaci různých projektů a scénářů.

Pomocí detailní stereofotogrametrie lze efektivně provádět velmi podrobná měření objektů viditelných na leteckých měřických snímcích s geodetickou přesností. Například polohopis komunikací, zaměřování střech, venkovní pasporty, či jiné úlohy. Není přitom nutné, aby stereo operátor lokalitu navštívil, protože pracuje s čerstvými snímky z klidu své kanceláře.

obr ...

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz