Geodézie

Domů Slovník Geodézie

Geodézie se zabývá zkoumáním tvaru, rozměrů a fyzikálních vlastností Země, části jejího povrchu a objektů mimo Zemi pomocí různých geometrických a fyzikálních metod. Základním úkolem geodézie je určit vzájemnou polohu bodů na zemském povrchu nebo v prostoru, jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. 

Konečným výsledkem geodetických prací je zmenšený rovinný průmět části zemského povrchu, tedy mapa – analogová či digitální. Nebo prostorové souřadnice jednotlivých bodů měření, které mohou být rovněž ve formě analogové či digitální.

Rozsah geodetických úloh pak závisí na více podmínkách ve dvou skupinách:

Všeobecné podmínky:

 • urbanizace území (hustota objektů v daném prostoru)
 • rozloha území
 • hustota osídlení
 • hustota infrastruktury
 • změny ve vlastnictví pozemků a dalších nemovitostech
 • objem investic do stavebnictví a infrastruktury

Geodetické podmínky:

 • hustota a kvalita geodetických sítí
 • podrobnost, aktuálnost a kvalita datového modelu daného prostoru
 • pokrytí území aktuálními mapami velkých a středních měřítek
 • existence a stav katastru nemovitostí
 • počet a struktura odborníků
 • materiální, operační a logistická základna geodetických služeb

Výsledky měření mohou být doplněny různými daty, čímž vzniká informační systém o území.

Geodézie se dále dělí na různé vědní disciplíny, které se zaměřují na specifické oblasti, například vyšší geodézie, nižší geodézie, kosmická geodézie, fyzikální geodézie, inženýrská geodézie nebo mořská geodézie. 

Geodézie je úzce propojena s obory kartografiegeografie, které zaznamenávají výsledky geodetických měření a průzkumů ve formě map, ať už na papíře nebo v digitální podobě na počítačových médiích.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz