GIS

Geografický informační systém je počítačový systém, který ukládá a spravuje prostorová data. GIS dokáže s uloženými prostorovými daty pracovat, analyzovat je a vytvářet mapové výstupy.

GIS umisťuje objekty reálného světa do jeho virtuálního dvojčete , tedy informačního systému. Pomocí GIS tedy jednoduše plánujeme, vykazujeme, analyzujeme, či jen kontrolujeme aktuální stav.

Většina neživých objektů a jevů reálného světa má své přesné umístění (např. domy, stromy, řeky). Nebo má trasu pohybu po místech zemského povrchu. Rovněž neživé a živé objekty mají vztah k některému místu na zemském povrchu. Výrobek byl vyroben v určité továrně, občan má někde trvalé bydliště, či pracoviště… Zároveň se všechny objekty vyskytují v zemském prostoru společně s dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění objektů a prostorových souvislostí mezi nimi je důležitá. Můžete umísťovat bioplynovou stanici podle toho v jakém regionu jsou k dispozici suroviny pro ni. Nebo můžete navrhovat síť prodejen obchodního řetězce a vyhodnocování její úspěšnost.

V počítači zaznamenáváme současně vlastní údaje objektů a údaje o jejich poloze. Tento typ dat nazýváme geografická (prostorová) data  a počítačovému systému, který umožňuje taková data ukládat a využívat, říkáme geografický informační systém, ve zkratce GIS .

Geografické informační systémy fungovaly do dvacátého stolení převážně jako instalované software, které vyžadovaly výkonný počítač. Jen tak dokázaly zpracovat obrovské objemy GIS dat. V posledním desetiletí se daří optimalizovat grafická data tak, že jsou jednoduše přenášena a zobrazována. Zároveň rostou přenosové rychlosti pevných i mobilních sítí. Moderní je tedy používat GIS systémy on-line. Řada obcí i měst pořídila mapové aplikace, ve kterých pracují sami úředníci online. Vybraná data jsou v přímém přenosu k dispozici občanům a podnikatelům. Pěkným příkladem takové inovace je GisOnline.cz – mapová aplikace firmy TopGis, která dokáže vizualizovat libovolná prostorová data a zpřístupnit je veřejnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.

Rádi se Vám budeme věnovat!

Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511