Letecké snímky

Domů Mapy České republiky Letecké snímky

Letecké snímky jsou fotografie pořízené z letadel nebo jiných létajících prostředků, které zachycují pohled na zemský povrch z výšky. Tyto snímky mají široké využití v geografických informačních systémech (GIS), mapování, průzkumu, urbanistice, environmentálním monitoringu a dalších oblastech.

Pořízení leteckých snímků

Profesionální letecké snímky s detailním rozlišením se získávají pomocí speciálně vybavených leteckých kamer, které jsou většinou umístěny na letadle. Tyto dnes již jen digitální kamery, nebo jejich sady, jsou vybaveny v závislosti na požadavcích a účelu snímkování:

  • Letecké měřické kamery - mají možnost pořizovat letecké snímky z výšky od 1 000 do 5 000 metrů. Většina profesionálních kamer je multispektrálních - lze z nich tedy vyvolávat snímky v různých barevných pásmech. Cena podobné profesionální kamery se pohybuje v desítkách milionů korun. Výhodou těchto zařízení je rychlé plošné snímkování větších území.
  • Systémy šikmého snímkování - jde většinou o systém 5-ti leteckých kamer, které snímají synchronně území ze všech stran a v kolmém směru. Cena takového řešení ze středoformátových kamer je v milionech až desítkách milionů korun. Šikmé snímkování je vhodné pro mapování měst a tvorbu 3D modelu území.
  • Snímkování drony - pro menší lokality lze při dodržení leteckých pravidel využít i dronů. Nicméně jejich omezení při letech nad hustě obydlenými oblastmi předurčují drony spíše pro lokální mapování, kde přístroj je na dohled operátora. (I osoba pořizující letecké snímky z dronů musí mít pilotní licenci.). Výhodou je v porovnání s jinými metodami levná technologie, která ovšem nemusí dosáhnout stejně kvalitních výstupů.

Letecké snímky se pořizují v přesně stanovených nadmořských výškách, s využitím letového plánu a s přesně definovaným překryvem mezi jednotlivými snímky.

Při pořizování leteckých snímků se využívá různých technik, jako je pravoúhlá fotografie (vertikální nebo sklonová), která poskytuje přesný pohled shora na terén, nebo šikmé snímkování (oblique fotografie), které jsou pořízeny pod úhlem a umožňují lepší vizualizaci objektů na povrchu.

Jaké jsou hlavní výhody leteckých snímků?

Letecké snímky mají několik výhod. Především poskytují přesnou a detailní informaci o zemském povrchu. Mohou zobrazovat různé prvky, jako jsou budovy, silnice, vodní toky, lesy, pole, výšky (vrstevnice), a další, což je užitečné pro mapování a analýzu terénu. Přesně pořízené a vlícované snímky dále umožňují měření vzdáleností, ploch a objektů, a také identifikaci a monitorování změn v krajině a prostředí v průběhu času.

Letecká mapa ČR z roku 2022

Letecké snímky se také používají pro vytváření ortofotomap, 3D map či modelů terénu a objektů, a také pro simulace a vizualizace prostředí. Mohou být kombinovány s jinými geografickými daty, jako jsou GPS souřadnice, aby poskytovaly georeferencovanou informaci.

Celkově řečeno, letecké snímky jsou důležitým nástrojem pro mapování a analýzu terénu, poskytují cennou vizuální a kvantitativní informaci o zemském povrchu a jsou široce využívány v různých oborech a aplikacích.

Letecké snímkování ČR, možnosti pořízení a prohlížení dat

TopGis je specialistou na letecké snímkování a jednou z nejkvalitnějších společností v oboru dálkového průzkumu země a GIS. Od roku 2014 TopGis vytváří a aktualizuje vlastní ortofotomapy České republiky. Prakticky to znamená, že každé území ČR je každé 3 roky snímkováno letadly TopGis a naši zákazníci mohou využít i historických dat leteckého snímkování ČR od roku 2002. Aktuální rozlišení leteckých měřických snímků je na úrovni 12 cm/pixel, historická data jsou v horším rozlišení. 

Proto si někteří zákazníci nechávají snímkovat město, obce, či lokality na míru. S naší technikou a zkušenými operátory není problém při profesionálním letu  kvality výstupních leteckých snímků 5 cm/pixel. Letecké měřické snímky lze v čase srovnávat a vyrábět z nich odvozená data - např. analýzy změn zástavby či využití povrchu. Z leteckých snímků lze řešit násobně detailnější úlohy, než ze snímků ze satelitů.

Hlavním obrazovým výstupem z leteckých snímků je ortofotomapa. Nejjednodušší a intuitivní využití ortofotomap z leteckého snímkování nabízí mapová aplikace GisOnline. Ta funguje v cloudovém provozu, odpadá i nutnost zdlouhavých instalací. Mapy mají optimalizované načítání a jejich zobrazování je i díky umístění datového centra TopGis na páteřní optické síti extrémně rychlé. Výchozí mapová aplikace Gisonline.cz je naplněna sadou přehledných a užitečných mapových vrstev ČR. Obsahuje mimo jiné ortofotomapu, základní a vrstevnicovou mapu ČR, katastrální mapu ČUZK, či vizualizací RUIAN nebo věcných břemen. Do chytré mapové aplikace GisOnline lze připojit libovolný počet mapových vrstev z nichž nejčastěji využívané jsou inženýrské sítě, pasporty a mnoho dalšího.

Máte-li zájem o aktuální letecké snímkování v detailním rozlišení, nebo i o historické letecké snímky ČR, neváhejte nás kontaktovat.

MÁME ZÁJEM O LETECKÉ SNÍMKY

< Přejít zpět na Mapy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz