GIS (Geografický informační systém)

Domů Slovník GIS (Geografický informační systém)

Geografický informační systém (GIS) je systém, který uchovává informace geografického a jiného charakteru o konkrétním území. Skládá se z grafických dat, která obsahují informace o poloze, tvaru a velikosti prvků systému (nejčastěji ve formě digitální tematické mapy), a jsou propojena s databází obsahující popisná data o geografických, administrativních nebo jiných vlastnostech.

Výsledky práce GIS jsou dnes nejčastěji publikovány a užívány prostřednictvím webové mapové aplikace. Dříve se práce s GIS daty odehrávaly na software instalovaných lokálně na počítačích.

GIS umisťuje objekty reálného světa do jeho virtuálního dvojčete , tedy informačního systému. Pomocí GIS tedy jednoduše plánujeme, vykazujeme, analyzujeme, či jen kontrolujeme aktuální stav.

Většina neživých objektů a jevů reálného světa má své přesné umístění (např. domy, stromy, řeky). Nebo má trasu pohybu po místech zemského povrchu. Rovněž neživé a živé objekty mají vztah k některému místu na zemském povrchu. Výrobek byl vyroben v určité továrně, občan má někde trvalé bydliště, či pracoviště… Zároveň se všechny objekty vyskytují v zemském prostoru společně s dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění objektů a prostorových souvislostí mezi nimi je důležitá. Můžete umísťovat bioplynovou stanici podle toho v jakém regionu jsou k dispozici suroviny pro ni. Nebo můžete navrhovat síť prodejen obchodního řetězce a vyhodnocování její úspěšnost.

V počítači zaznamenáváme současně vlastní údaje objektů a údaje o jejich poloze. Tento typ dat nazýváme geografická (prostorová) data  a počítačovému systému, který umožňuje taková data ukládat a využívat, říkáme geografický informační systém, ve zkratce GIS .

Geografické informační systémy fungovaly do dvacátého stolení převážně jako instalované software, které vyžadovaly výkonný počítač. Jen tak dokázaly zpracovat obrovské objemy GIS dat. V posledním desetiletí se daří optimalizovat grafická data tak, že jsou jednoduše přenášena a zobrazována. Zároveň rostou přenosové rychlosti pevných i mobilních sítí. Moderní je tedy používat GIS systémy on-line. 

Řada obcí i měst pořídila mapové aplikace, ve kterých pracují sami úředníci online. Vybraná data jsou v přímém přenosu k dispozici občanům a podnikatelům. Pěkným příkladem takové inovace je GisOnline.cz – mapová aplikace firmy TopGis, která dokáže vizualizovat libovolná prostorová data a zpřístupnit je veřejnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz