Fotogrammetrie

Domů Slovník Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je vědecká metoda, která slouží k získání informací o tvaru, velikosti a umístění (včetně případných změn) objektů zaznamenaných na fotografických snímcích.  Jde o letecké měřické snímky, nebo pozemních měřické snímky. 

Nejčastější praktické využití fotogammetrie má při dálkovém průzkumu země. Letadlo vybavené fotogrammetrickou kamerou a přesnou GPS jednotkou nasnímkuje zemi z výšky 1 až 4 tisíce metrů. Snímky jsou následně fotogrammetricky zpracovány na počítači a lze z nich měřit s vysokou přesností.  Výhodou fotogrammetrie je využívání bezkontaktní metody měření. Objekty mohou být vzdáleny od místa snímkování.


Jakékoliv informace ve fotogrammetrii si lze představit jako geometrické vztahy - tedy např. velikost, tvar, či poloha zobrazovaných objektů. Při snímkování ve více spektrálních pásmech lze dokonce určit i druh a stav objektu.

Fotogrammetrii lze dělit podle polohy snímání:

  • Družicová fotogrametrie - využívá družicových snímků s rozlišením většinou horším než 50 cm/pixel. Výstupy družicové fotogrametrie jsou vhodné pro zpracování různých geografických map středního a malého měřítka. Využití například pro landuse, pozemkové úpravy, či archeologii.
  • Letecká fotogrammetrie - nejčastěji je využita při tvorbě map různých měřítek, nebo při bezkontaktním měření různých ploch či objemů (plochy střech, přesuny hmot při těžbě v lomech, nebo na velkých stavbách). Focení se provádí z malého motorového letadla, v posledních letech i z dronů.
  • Pozemní fotogrametrie - využívá pevného umístění snímkovacího zařízení na stojanu. Nejčastěji je využívána v menších povrchových dolech a lomech, při liniových stavbách, obecně ve stavebnictví. Někdy i při pasportizaci nebo v architektuře (mapování fasád).

Principem fotogrammetrie jako velmi přesné metody bezkontaktního měření je centrální projekce snímku s využitím souřadnic. Využívá se vnitřní orientace snímku (vzniká měřický snímek) a vnější orientace snímku (prostorové souřadnice, směr a sklon osy, pootočení snímku).

Fotogrammetrie má nejčastější využití při výrobě digitálních ortofotomap a tvorbě digitálního modelu terénu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz