je trojrozměrný, tedy v geografii prostorový způsob zpracování daného území. Data území jsou nasnímána s vysokou přesností, zpravidla více různými technologiemi. Následně jsou spojena do jednoho modelu území.

Pro snímání se využívá například:

  • Panoramatické mobilní mapování, nebo skenování (automobil snímající fotky nebo LIDAR)
  • Klasické letecké snímkování (letadly nebo drony se snímají kolmé letecké měřičské snímky)
  • Šikmé letecké snímkování (letadlem se snímá zároveň sada více fotek)

Při zpracování prostřednictvím specializovaných software a masivního výpočetního výkonu serverů vzniká zpravidla model povrchu. Data jsou pomocí vlícovacích bodů prostorově přesně umístěna. Následně jsou data zpracována do jednoho modelu území, který lze libovolně prohlížet z různých stran a měřit z něj. Vzniká digitální otisk zpracovávaného území.