Zeměměřič

Domů Slovník Zeměměřič

Zeměměřič neboli geodet je profese, která má za úkol především zaměřovat objekty a body na zemském povrchu a vytyčovat a označovat jednotlivé souřadnice v terénu pomocí trigonometrických a nivelačních bodů. Slovo zeměměřič se skládá ze slov země a měřit, proto je jeho význam „ten, který měří Zemi“. 

Hlavní činností zeměměřiče je zjišťování polohy a výšky bodů na zemi, vytváření topografických a katastrálních map, určování hranic pozemků a mnoho dalších činností spojených s geodetickým měřením. 

Zeměměřiči často spolupracují s urbanisty, stavebními inženýry a dalšími profesionály při plánování a realizaci stavebních a infrastrukturních projektů. V dnešní době využívají zeměměřiči moderní technologie, jako jsou GPS, dálkový průzkum Země nebo geografické informační systémy (GIS), aby dosáhli co nejvyšší přesnosti ve své práci.

Práce zeměměřiče je důležitá pro zaměřování hranic pozemků (pro katastr nemovitostí) a pro digitální technické mapy. Předpokladem pro práci geodeta je absolvování střední průmyslové školy zeměměřičské, stavební nebo absolvování oboru geodézie a kartografie na vysoké škole.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz