BPEJ

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka je základní definiční a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy. BPEJ lze nazvat úřední cenou zemědělské půdy. Pozemkům ve všech katastrálních územích ČR je v příloze vyhlášky č. 441/2013 Sb přiřazena konkrétní výše BPEJ kódu.

BPEJ je vyjádřeno pětimístným číselným kódem, který označuje půdní a klimatické podmínky, potažmo “kvalitu půdy” a tím i prodejní cenu půdy :

  • První číslo označuje klimatický region,
  • Druhé a třetí číslo vyjadřuje půdní jednotku,
  • Čtvrté číslo vyjadřuje sklonitost a expozici,
  • Páté číslo vyjadřuje skeletovitost a hloubku půdy.
  • (Tento pětimístný kód najdete v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ”)

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka se používá například pro vyčíslení výše poplatku za vynětí zemědělské půdy (výstavbu na ní), či hodnocení záborů půdy. Rovněž pro ocenění pozemků za účelem daně z nabytí nemovitostí. Správcem databáze BPEJ je Státní pozemkový úřad.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz