Územní plán

Domů Slovník Územní plán

Územní plán je soubor územně plánovací dokumentace , která se klade za cíl uspořádat racionálně území města či obce a určit jeho využití. Takový plán by měl naplnit potřeby současné generace a umožnit rozvoj a zvýšení životní úrovně generacím příštím. ÚP má za cíl najít vyvážený poměr území pro současnou a budoucí výstavbu, stejně jako pro podnikání i pro občany obývající řešené území.

Územní plány ve fázi jeho návrhu nezohledňují vlastnické poměry v daném území. Proto mohou vlastníci dotčených pozemků podávat připomínky a námitky. Ty mají být reflektovány v dalších etapách tvorby, či změny územního plánu.

Účel územního plánu a možnost jeho změny

Územní plán je koncepčním dokumentem města či obce. Dle ÚP v dané oblasti musí postupovat stavebníci (majitelé pozemků) i stavební úřady. Většina měst a obcí umožňuje vedle návrhu nového územního plánu či periodických změn celého územního plánu provést i lokální změnu v menším vymezeném území. Změny územního plánu většinou prověřuje územní studie a projednává je finálně zastupitelstvo obce, či města.

Projednávání změn územního plánu je ideální vidět v mapové aplikaci. Zastupitelé či starosta tak vidí všechny souvislosti řešeného území ze všech pohledů. Zároveň mohou s řešitelem územního plánu přímo nad mapou sdílet své připomínky a poznámky. Občané pak vidí lokalitu z leteckého pohledu i panoramatickým náhledem do ulic. Součástí mapové aplikace s územním plánem je možnost náhledu do katastru nemovitostí, včetně vyhledávání detailů parcel.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz