Informace pro klienty Cleerio převedené do TopGis

Domů Novinky Informace pro klienty Cleerio převedené do TopGis

Důležité informace pro klienty mapových aplikací Cleerio a Geosense převedené z Bio-Nexus do TopGis


1.2.2024: Blíží se zákonná povinnost DTM pro obce - pomůžeme vám ji splnit!

V souvislosti s novelou zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy (dále „DTM“), a novela zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona, dále „StZ“) jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb., mají všechny obce za povinnost od 1.7.2024 být napojeny do systémů Digitální mapy veřejné správy a Digitální technické mapy svého kraje

Využijte tuto zákonnou povinnost jako příležitost pro obnovení provozu mapového portálu vaší obce. Pro bývalé klienty Cleerio, Geosense, či Bio-Nexus dokáže TopGis zajistit historická data obecního mapového portálu a zpřístupnit je vedení obce i občanům. K mapové aplikaci vaší obce nově můžete získat i modul DTM, pomocí kterého splníte povinnosti z Vyhlášky o digitální technické mapě a získáte data ostatních subjektů DTM do vašeho mapového portálu.

Požaduji pomoc s registrací k DTM nebo modul DTM

30.6.2022: Ukončení provozu starých portálů Cleerio, Geosense

Společnost TopGis odkoupila mapové portály Cleerio z insolvence v roce 2020. Podařilo se nám až doposud udržet technicky nepřetržitý provoz aplikací, vedle hlavní mapové aplikace GisOnline.cz. Dovolujeme si informovat všechny uživatele, že nyní již muselo dojít k vypnutí všech portálů Geosense, Cleerio bývalého provozovatele Bio-Nexus v České republice a na Slovensku.

Informujte mne o náhradě mapové aplikace Cleerio

Všichni uživatelé měli možnost získat náhradní mapové řešení GisOnline.cz od poloviny roku 2020. Přenos dat do nové mapové aplikace byl platícím klientům po limitovanou dobu realizován zdarma. V mezidobí byly rovněž převedeny všechny užitečné funkce řešení Cleerio do řešení mapového portálu GisOnline.cz. Aktuálně tedy již nedává smysl provozovat druhé datové centrum se starými daty a dále nerozvíjenou mapovou aplikací Cleerio. 

Máte-li zájem o webové mapové služby, GisOnline.cz je v tuto chvíli nejlepší volbou. Nezáleží jestli jste obec, město, provozovatel infrastruktury, či investor. V mapové aplikaci GisOnline.cz vidíte své pasporty i tabulkové evidence nad aktualizovanými ortofotomapami ČR a katastrální mapou. Dokážeme vám připojit stovky vlastních vrstev, či webových mapových služeb. Nepotřebujete výkonné počítače a speciální GIS software! Svoje data můžete editovat pár kliknutími ve webovém prohlížeči. Všechna data máte uložena ve výkonném datovém centru v Brně, které je umístěno na internetové páteřní síti a je on-line zálohováno. Webový mapový portál GisOnline je efektivním řešením bez starostí a za rozumnou cenu.


16.7.2020 Aktualizace: TopGis odkoupil všechny zbývající klienty mapových aplikací

TopGis zvítězil ve výběrovém řízení uskutečněném insolvenční správkyní Bio-Nexus na prodej všech zbývajících aktiv. Přebírá od dnešního dne provozování geoportálů pro města, obce i privátní klienty. Odkoupil tedy všechny smlouvy s českými klienty, mapové, tabulkové i mobilní aplikace, veškeré hmotné i nehmotné prostředky k provozování geoportálů Cleerio a Geosense.

Klienti v Česku postupně obdrží detailní informace, navštíví je obchodník a provoz geoportálu obce bude přesmluvněn na aktuální podmínky. Převod pod TopGis je i pro klienty Bio-Nexus nejlepší volbou. Obcemi dlouhodobě získávaná geografická data jsou tímto krokem zachráněna před vypnutím. Obce i města získávají spolehlivého partnera, který umí geodata on-line spravovat a provozuje vlastní datové centrum. Zároveň TopGis umí mapy, pasporty, či jiná geodata v potřebné přesnosti pořizovat.

Díky akvizici části klientů v roce 2018 má TopGis již praktickou zkušenost s fungováním mapové aplikace Cleerio a migrací dat na GisOnline.cz. Města a obce mají zaručen rychlý převod geoportálu bez ztráty dat i možnost okamžitého přístupu do katastru nemovitostí. Klienti GisOnline.cz automaticky zdarma získávají aktualizovanou ortofotomapu ČR od TopGis.


3.7.2019 Článek: Informace pro klienty převedené z Bio-Nexus do TopGis

TopGis na přelomu roku 2018/2019 odkoupil od společnosti Bio-Nexus smlouvy pro klienty využívající mapovou aplikaci Cleerio (dříve Geosense) a odkoupil licenci na mapovou aplikaci Cleerio. Postoupení smluv bylo realizováno na základě písemného souhlasu každého jednotlivého města, městysu, či obce. Spolu s postoupením klientů TopGis sjednal s Bio-Nexus servisní smlouvu na mapové aplikace.
Protože v dubnu 2019 došlo k podání návrhu na insolvenci Bio-Nexus, předešel TopGis preventivně rizikům nedodržení servisní smlouvy a všem klientům zdarma převedl data z mapové aplikace Cleerio do mapové aplikace GisOnline.cz. TopGis v souladu se Smlouvami o poskytování servisních služeb poskytl každé obci či městu přístupové údaje do nové mapové aplikace s přesnou kopií vrstev z původní mapové aplikace a plnohodnotným přístupem do katastru nemovitostí.

Potřebujete pomoc s nastavením otevřeného projektu pro vaše občany, zaškolení, nebo aktualizaci dat? Neváhejte kontaktovat obchodníky TopGis na obchod(at)topgis.cz, nebo volejte telefonním číslo +420 511 154 511.  Případně konkrétní osobu uvedenou na webu https://www.topgis.cz/cs/kontakty/

Přinášíme tedy otázky a odpovědi pro bývalé klienty Cleerio, Geosense, Bio-Nexus

Proč došlo k převodu českých klientů Cleerio do TopGis?

Společnost Bio-Nexus dlouhodobě provozovala úspěšnou mapovou aplikaci Cleerio pro česká a slovenská města a obce. Poté, co se společnosti nepodařilo rozložit náklady rozšířením služeb do USA, změnila spolu s izraelským společníkem Bio-Nexus strategii. Nové výnosy hledal Bio-Nexus v aplikacích digitalizujících procesy, zvyšujících efektivitu a pomáhajících při správě majetku a v krizových situacích.

Bio-Nexus CZ na podzim 2018 hledal partnera, který odkoupí a bude místo něj poskytovat mapové aplikace subjektům veřejné správy v ČR. TopGis je profesionálem v mapování a mapových službách – pracuje pro něj tým pěti desítek odborníků. TopGis disponuje technologiemi leteckého snímkování, mobilního mapování, vlastním datovým centrem i pokročilou mapovou aplikací GisOnline.cz. Kromě nabídnuté ceny tak TopGis uspěl v soutěži na odkup a provozování mapových aplikací, protože byl nejvýhodnější volbou pro zákazníky.

Jak je zajištěn provoz a kontinuita užívání mapové aplikace?

TopGis od listopadu 2018 smluvně zajistil pro všechny převedené klienty roční fungování původní mapové aplikace Cleerio. Zároveň programátoři a datoví specialisté TopGis vyvinuli obrovské úsilí a za smluvní součinnosti Bio-Nexus zajistili polo-automatizovaný proces přenosu mapových vrstev do mapové aplikace GisOnline.cz. Postoupeným klientům jsou mapové aplikace GisOnline.cz dostupné od 1.7.2019.

Informace o plnohodnotné mapové aplikaci GisOnline.cz byla ze strany TopGis šířena e-mailingem a prostřednictvím obchodníků. Byla rovněž součástí datové zprávy spolu s požadavkem na podpis dokumentů umožňujících od-anonymizaci dat katastru nemovitostí a jeho plnohodnotné používání.

Mapová aplikace Cleerio z logických důvodů nebude dále vyvíjena a je pouze v aktuálně možné míře udržována její funkčnost a data prostřednictvím této aplikace dostupná.

Mapová aplikace GisOnline.cz je produktem vlastního vývoje TopGis.  Je provozována z vysoce kapacitního a kvalitně zabezpečeného datového centra v Brně. Všechna data jsou kontinuálně monitorována, denně zálohována a chráněna proti běžným výpadkům služby zrcadlením úložišť. GisOnline.cz tak oproti Cleerio poskytuje větší jistotu nepřetržitého poskytování mapové služby i vyšší stupeň ochrany dat.

GisOnline.cz disponuje pokročilejšími funkčnostmi než původní mapová aplikace Cleerio. Zejména umožňuje 3D zobrazení dat z mobilního mapování (panorama, nebo-li street view) a šikmého leteckého snímkování. Ve 3D datech GisOnline.cz umožňuje kromě prohlížení i přesné měření a pořizování či editaci pasportních dat.

Více informací najdete například v sekci webu www.gisonline.cz/evidence-pasport/znacky/ . GisOnline.cz je mapovou aplikací vyvíjenou dle praktických požadavků uživatelů. Jejím hlavním cílem je usnadnit městské či obecní správě evidenci a správu majetku. Do mapové aplikace GisOnline.cz vám umožníme sjednotit veškerá obrazová, mapová, či tabulková data libovolných formátů a umožníme nahrávat nové dokumenty. Máte tak všechny praktické informace na jednom místě a můžete se sami rozhodovat, které informace chcete sdílet s občany?

Co musí město či obec udělat pro umožnění práce s otevřeným mapovým portálem veřejnosti?

Obec či město většinou prostřednictvím svých webových stránek umožňují přístup do vybraných datových vrstev občanům či podnikatelům. Spuštění veřejného projektu v GisOnline.cz je pro pracovníky TopGis otázkou několika málo minut.

Potřebujeme jen vaši součinnost a požadavek od vás! Tedy prosím po přihlášení do nového portálu GisOnline.cz ověřte správnosti údajů v mapových vrstvách, dále definujte výběr vrstev, které budou k dispozici pro volné nahlížení (nikoliv editaci!). Nebo nám po kontrole dat poskytnete pokyn, abychom publikovali vrstvy obvyklé u většiny obcí, či tak jak byly vidět v mapovém portálu Cleerio.

Finálně je na samosprávě obce, aby zajistila umístění upoutávky na mapovou aplikaci GisOnline.cz na obecní či městský web, případně aby podrobněji popsala možnosti mapové aplikace.

Můžete se inspirovat informacemi, jak je publikovaly někteří z vás: Obec DražiceObec OstraviceMěstys PlaňanyMěsto Milevsko

Bannery inzerující vstup do mapové aplikace GisOnline.cz naleznete zde.

Co když jsem nedostal přihlašovací údaje do mapového portálu GisOnline.cz?

Kontaktujte nás prosím obratem na obchod(at)topgis.cz, nebo na telefonním čísle +420 511 154 511. Přístupová práva vám přepošleme obratem. Portál můžete začít ihned aktivně používat. Poté, co zkontrolujete data publikovaných vrstev, udělíte nám pokyn ke spuštění otevřeného projektu pro vaši obec, městys, či město.

Váš otevřený mapový projekt pro využití občany a podnikateli se bude potom nacházet na URL adrese ve struktuře https://app.gisonline.cz/nazev-vasi-obce – například https://app.gisonline.cz/drazice, nebo https://app.gisonline.cz/ostravice, nebo https://app.gisonline.cz/planany, či https://app.gisonline.cz/milevsko.

Co mám dělat, když v GisOnline.cz chybí mapové vrstvy?

Specialisté TopGis připravili na základě zkušeností s přenosem prvních desítek projektů automatizovaný mechanismus přenosu dat stovek klientů do GisOnline.cz se zachováním symboliky a vizualizace vrstev jak na ně byli uživatelé mapové aplikace Cleerio zvyklí. U všech projektů byla před odesláním přístupových údajů provedena ruční kontrola úplnosti a vzhledu. Vzhledem k celkovému objemu dat ve vyšších stovkách tisíc ale stále nelze vyloučit, že vybrané vrstvy nešlo přenést, případně zkontrolovat. Takové případy musí být odhaleny při kontrole klientem a pracovníci TopGis jsou kdykoliv k dispozici pro nápravu. Je nutné podotknout, že TopGis nemůže publikovat vrstvy, které nebyly zpracovány předchozím poskytovatelem, nebo nebyly publikovány v mapové aplikaci. V krajních případech zejména menší obec dodá data vyžádaná z vyššího územního celku a TopGis je bez dalšího převede do vhodného formátu a publikuje.

Pokud vám GisOnline.cz chybí mapová vrstva na kterou jste byli zvyklí, kontaktujte nás prosím obratem na obchod(at)topgis.cz, nebo na telefonním čísle +420 511 154 511.

Kolik bude naši obec, město stát přenos dat a provozování mapového portálu?

TopGis přislíbil realizovat převod dat z aplikace Cleerio do mapové aplikace GisOnline.cz vlastní investicí. U klientů, kteří budou pokračovat ve využívání mapových služeb GisOnline.cz, tedy nebude vyžadována žádná úhrada nákladů přenosu dat mezi mapovými portály.

V praxi jsme narazili na případy, kdy na mapovém portálu Cleerio nebyly publikovány všechny dříve objednané vrstvy. TopGis je tedy připraven přenést na základě individuální domluvy i taková data, nicméně vždy až po dodání vstupních dat, ověření jejich formátu a stanovení pracnosti takové objednávky. Obecně lze uvést, že TopGis je připraven do mapové aplikace GisOnline publikovat jakákoliv data, která si obec zajistí u kteréhokoliv dřívějšího poskytovatele, či pořizovatele geografických dat.

Současně považujeme za vhodné uvést, že TopGis neručí za nedodání dříve objednaných služeb původním poskytovatelem Bio-Nexus, nebo jeho partnery. TopGis při součinnosti ostatních přenese do GisOlnine.cz bezúplatně všechna data publikovaná před souhlasem příslušné postupované strany.

TopGis vstoupil do smluvního vztahu Smlouvy o poskytování servisních služeb. Je tak zavázán poskytovat hosting on-line mapové aplikace, zavázal se aktualizovat katastrální data, data zálohovat a poskytovat servisní služby. Protože se TopGis stal smluvní stranou namísto Bio-Nexus, resp. Cleerio, dříve Geosense, tak se dříve sjednaná ročně fakturovaná cena servisních služeb nemění.

Naopak, TopGis v rámci dříve sjednané služby poskytuje klientům navíc vlastní mapová autorská díla – zejména pravidelně aktualizovanou ortofotomapu ČR ve vysokém rozlišení, základní rastrové mapy včetně topografické mapy.

Co znamená insolvence Bio-Nexus pro bývalé klienty využívající aplikaci Cleerio?

Klienti Bio-Nexus (dříve také Cleerio, Geosense), kteří písemně souhlasili s převodem na TopGis, s.r.o. mohou bez rizika využívat služeb mapové aplikace, která byla sjednána s Bio-Nexus a je potvrzena i stávající insolvenční správkyní Bio-Nexus.

Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 59 INS 5225/2019-A-32 ze dne 11. 7. 2019, byl zjištěn úpadek dlužníka Bio-Nexus, s.r.o., IČ: 29002567, se sídlem Sokolovská 352/215, Praha 9 – Vysočany, a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Stejným usnesením byla JUDr. Eva Janíková, se sídlem Farní 19, 738 01, Frýdek-Místek, ustanovena insolvenční správkyní dlužníka. V průběhu insolvenčního řízení bylo rozhodnuto o dalším provozování aplikačního softwaru – online mapová aplikace Cleerio.
TopGis má uzavřenu servisní smlouvu s insolvenční správkyní, na základě které je provozována mapová aplikace Cleerio, zároveň jsou již všem klientům k dispozici jejich nové mapové portály GisOnline.cz.

Data proto s účinností od 1.8.2019 prosím prohlížejte, případně upravujte přímo v portálu GisOnline.cz  na https://app.gisonline.cz/nazev-vasi-obce, jen takto může váš smluvní partner TopGis zajistit nepřetržité fungování mapového portálu a zálohování aktualizovaných dat.

V případě potřeby je pro zákazníky (klienty) TopGis převzaté z Bio-Nexus, s.r.o. k dispozici obchodní podpora obchod(at)topgis.cz, nebo na telefonním čísle +420 511 154 511. Technická podpora GisOnline.cz funguje prostřednictvím e-mailové adresy: podporaGO(at)topgis.cz.

Jak se mapové aplikace Cleerio a GisOnline liší?

Všichni postoupení klienti mají Smlouvu o poskytování servisních služeb mapové aplikace. Přestože jsou vaši interní uživatelé zvyklí na Cleerio či Geosense,  je prakticky jisté, že jim nebude dělat problém užívání GisOnline.cz. Obě aplikace mají velmi podobné rozložení obrazovky, podobné ovládání i funkčnosti.

Lepší výkonnost GisOnline.cz poznáte až při prokliknutí na detailnější zoom. V této aplikaci totiž najdete například mapový podklad aktualizované ortofotomapy ČR v rozlišení 12 cm/pixel. V mapě je navíc možnost až 20ti násobného přiblížení detailu, tedy hlubšího než umožňují mapy Googlu, nebo Mapy.cz od Seznam.cz. Z autorské dílny TopGis je vám vedle ortofota a základních map k dispozici aktualizovaná topografická mapa, ze které vidíte vrstevnice a členitost terénu.

Podstatná odlišnost GisOnline.cz od jiných webových mapových aplikací spočívá v možnosti připojení dat ze šikmého leteckého snímkování a mobilního mapování (panorama, nebo také streetview). Data vašeho města pořízená těmito technologiemi jsou díky unikátním technologiím TopGis velmi přesná.
GisOnline.cz pak umožňuje náhled lokality ve 3D, můžete provádět relativní měření s přesností na centimetry (měření délek, výšek objektů). Nebo GIS-ová mapování v souřadnicovém systému S-JTSK s přesností jednotek desítek centimetrů. Např. mapování polohy dopravních značek, lamp veřejného osvětlení, bodové zeleně, průběhů chodníků, apod. Díky Gisonline tak uchováte panoramatický náhled lokality před rekonstrukcí a po ní, resp. máte prokazatelně zadokumentovaný stav lokality k datu snímání.

Funkčnost přesného měření je součástí základní verze GisOnline.cz, nicméně vegetační či bezvegetační snímání dat si klient objednává dle vlastních požadavků.

Jakou mapovou aplikaci mám využívat?

Ve Smlouvě o postoupení servisních smluv mezi Bio-Nexus a TopGis na přelomu roku 2018 a 2019 bylo ujednáno postoupení platných smluv v případech, kdy uživatel mapové aplikace (klient) udělil písemný souhlas s převodem. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou, přičemž mají vždy s ohledem na investici poskytovatele do vývoje a zprovoznění mapového portálu sjednánu výpovědní lhůtu. V civilizovaném světě se smlouvy dodržují. Tedy v případě, že budete z jakéhokoliv důvodu chtít smluvní vztah ukončit, prosíme, kontaktujte nás s konkrétními informacemi.

My v TopGis vyvíjíme on-line mapovou i tabulkovou aplikaci podle představ a požadavků našich klientů a snažíme se, aby zůstala jednoduchá a intuitivně ovladatelná. Neváhejte nám tedy sdělit i jakékoliv podněty, nebo inspirace co vám pomáhá v evidenci, správě majetku, či v komunikaci s vašimi občany.

A co mapové produkty konkurence?

Online mapová aplikace GisOnline.cz vám umožňuje prohlížení, správu a údržbu dat bez nutnosti draze nakupovat či udržovat licence a hardware, jen s využitím připojení k internetu a webového prohlížeče.  TopGis uplatňuje pro GisOnline licenční politiku založenou na pracnosti a objemu publikovaných dat, nikoliv na počtu uživatelů, kteří do aplikace přistupují. Sami tak dokážete vyhodnotit výhodnost této služby ve srovnání se SW typu ArcGis, MISYS, ale i v porovnání s jinými webovými aplikacemi jako je např. GIS4U, nebo GObec.

Na trhu on-line mapových aplikací disponuje GisOnline.cz největším vývojářským zázemím, stabilitou datového centra TopGis, unikátními autorskými daty celé ČR a zároveň je GisOnline.cz jediným spolehlivým nástrojem pro prohlížení a zpracování 3D dat z mobilního a leteckého snímkování.

Služby mapové aplikace GisOnline.cz lze sjednat, či upravit přímo kontaktováním TopGis, nebo prostřednictvím autorizovaného obchodního partnera.

Rádi bychom upozornili, že dřívější obchodní partneři Bio-Nexus již dnes zastupují jiné poskytovatele Mapových aplikací. Nemohou vám tedy s geoportálem Cleerio pomoci. Jejich jedinou motivací tak je dosáhnout vypovězení původních smluv a přechodu klientů na jinou (mnohdy méně kvalitní) mapovou aplikaci.  Nekontaktujte již Dataprocon, GeoData, Itersoft, PP Tip, nebo WeboTip. Kontaktujte proto prosím vždy TopGis!!!

Přechod z mapové aplikace Cleerio na GisOnline.cz vám zajistí kvalitnější mapovou aplikaci (geoportál). Aplikaci s větším množstvím detailnějších mapových dat, která můžete využívat ku prospěchu správy majetku obce, či informovanosti občanů. Pokud byste měli zájem možná pozitiva detailněji demonstrovat, jsme vám k dispozici na e-mailové adrese obchod(at)topgis.cz. Rovněž na kontaktech uvedených na webu https://www.topgis.cz/cs/kontakty/

Informujte mne o náhradě mapové aplikace Cleerio

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz