Měřítko mapy

Domů Slovník Měřítko mapy

Měřítko mapy je poměr mezi vzdáleností na mapě a odpovídající skutečnou vzdáleností na zemi. V podstatě určuje, jak velkou oblast zemského povrchu zobrazuje daná mapa. Měřítko bývá vyjádřeno číslem nebo podílem, který udává, kolik jednotek na mapě odpovídá jedné jednotce ve skutečném světě. Například měřítko 1 : 100 000 znamená, že jeden centimetr na mapě představuje 100 000 centimetrů na terénu (tedy 1 kilometr).

Čím menší je druhé číslo uvedené v měřítku, tím detailnější je mapa. U celoplošných map v České republice je obvykle nejdetailnější měřítko 1 : 10 000 - tím disponuje například základní mapa ČR. Některé lokální turistické mapy, např. plánek města,  mohou mít měřítko 1 : 5 000 (jeden centimetr v mapě je 50 metrů)

Příklady měřítka mapy a rozměrů na mapě a ve skutečnosti

Měřítko mapy 1 cm na mapě odpovídá v terénu 1 km v terénu se rovná na mapě Příklad mapy
1 : 1 000 10 m  100 cm detailní mapa lokality
1 : 10 000 100 m 10 cm plánek města
1 : 25 000 250 m 4 cm lokální mapa
1 : 50 000 500 m 2 cm podrobná turistická mapa
1 : 75 000 750 m 1,33 cm podrobná turistická mapa
1 : 200 000 2 km 0.5 cm základní mapa ČR
1 : 500 000 5 km 2 mm malý autoatlas
1 : 1 000 000 10 km 1 mm mapa celé ČR

Měřítko v digitální mapě = zoom

V digitálních mapách se měřítko často mění dynamicky, což umožňuje uživatelům přibližovat a oddalovat pohled na mapu. Této funkci někdy říkáme zoom. Podle detailu zpracování té konkrétní mapy lze při výrobě a publikaci mapy volit jaký zoom ještě zobrazuje dostatečnou informaci? Například v mapové aplikaci Chytré mapy můžete u ortofotomapy zoomovat z úrovně celé ČR do největšího detailu až 18-krát. V nejnižším zoomu v těchto mapách uvidíte objekty velmi detailně, naprosto v neporovnatelné kvalitě se satelitní mapou, kterou na většině území má Google nebo Microsoft Bing).

V digitální mapě se měřítko obvykle zobrazuje v rozhraní mapové aplikace nebo softwaru. To může být v podobě posuvníku nebo nějakého ovládacího prvku, který umožňuje uživatelům přepínat mezi různými měřítky nebo vidět aktuální měřítko v reálném čase. 

Měřítko v tištěné mapě

V tištěné mapě bude měřítko zobrazeno na mapové legendě, která je obvykle umístěna někde na okraji mapy. Na legendě budou uvedeny různé vzdálenosti (v ČR kilometry) a odpovídající hodnoty na mapě (centimetry). 

Dělení map podle měřítka z pohledu geodetického mapování

  • mapy velkého měřítka = 1 : 200 až 1 : 5 000
  • mapy středního měřítka = 1 : 5 000 až 1 : 200 000
  • mapy malého měřítka = měřítko menší než 1 : 200 000

Detailní mapování provádí geodet, v případě map velkého měřítka jde o geodetické zaměření. U map středního měřítka většinou ztrácí význam detailní přesnost mapování na centimetry, takže mohou být využívány i jiné metody hromadného zpracování GIS dat. Výjimkou je Digitální technická mapa, která klade důraz na plošnou přesnost ověřenou kvalifikovaným geodetem.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz