Základní mapa

Domů Mapy České republiky Základní mapa

Základní mapa České republiky je digitální státní mapová vrstva, která vznikla v roce 1968 a je pravidelně aktualizována. Zeměměřičský úřad vám výstupy státního mapového díla poskytne na vyžádání v analogové formě (tiskové výstupy), nebo jako rastrové a vektorové soubory. Ale vy často potřebujete se základními mapami pracovat, dělat si nad mapou poznámky, či prohlížet pasporty a jiné vrstvy. Mohou se vám hodit základní mapy formou WMS, nebo přímo v mapovém portálu GisOnline od TopGis. Základní mapu ČR můžete vyzkoušet ve webové mapové aplikaci Chytré-mapy.cz.

MÁM ZÁJEM O ZÁKLADNÍ MAPU ČR

Základní mapa je obecně jednoduchá a přehledná mapa, která poskytuje základní informace o dané oblasti. Je často používána jako vstupní bod pro orientaci v terénu nebo jako rámec pro další detailnější mapy. Celkové barevné ladění základní mapy je záměrně nevýrazné, protože mapa má sloužit jako podklad k zákresům tematických informací uživatelem. Někdy se také základní mapa používá jako průhledný podklad pod barevnější mapové vrstvy.

Základní mapa ČR - jaké jsou její parametry?

Základní mapy ČR v digitální podobě jsou dostupné v měřítku 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000 a 1:1 000 000.

Základní mapa 1 : 200 000 (také označovaná jako ZM200) pokrývá území celé ČR ve 4 vrstvách a 6 sloupcích. Mapové listy mají číslo 01 až 35, a to i přesto, že celé území Česka se vejde jen na 19 mapových listů (zbývající listy pokrývají v rámci dřívější federace Slovensko).
Pokud se vám zdá obrázek ČR s členěním základní mapy "divně prohnutý", je dobré vědět, že mapový rám zhruba sleduje poledníky naší zeměkoule.


Ostatní základní mapy ČR lepších rozlišení vychází ze ZM200 a vznikají postupným dělením mapových listů. Například z jednoho listu ZM200 čtvrcením vznikne ZM50. Každý list detailnější ZM potom získá své označení odvozené od ZM200 a zobrazí stále menší území o kilometrech čtverečních (viz. následující tabulka).


xxx


Na co co může využít základní mapy ČR podnikatel?

  1. Lokální orientace a navigace: Základní mapa vám umožní lokalizovat místa, najít adresy a plánovat trasy. Tyto základní mapy tak využíváte zpravidla v rámci bezplatných mapových podkladů, nebo formou předplatného v navigaci. 
  2. Geografická analýza a plánování: Základní mapu lze využít pro analýzu geografických dat, například pro identifikaci oblastí s vysokým potenciálem pro vaše podnikání, nebo pro sledování prostorových trendů. Investoři do nemovitostí ocení přehled o infrastruktuře a možnost měření vzdáleností od místa investice.
  3. Zobrazení dat na mapě: Můžete zobrazit svá data, například prodejní body, klienty, dodavatele nebo jiné relevantní informace, přímo na základní mapě. To může pomoci vizualizovat vaše podnikání a usnadnit strategická rozhodnutí.
  4. Mapování trhů a konkurence: Pomocí základní mapy můžete sledovat, kde se nachází vaše konkurence a jaké trhy a oblasti jsou nejlépe zastoupeny vaším produktem nebo službami.
  5. Reklamní a marketingové kampaně: Při plánování reklamních a marketingových kampaní můžete využít základní mapu pro geografické cílení. Zaměření reklam na určité lokality může zlepšit účinnost vašich kampaní.
  6. Měření vzdáleností a plánování tras: Pokud provozujete dopravu nebo logistiku, můžete využít základní mapu k měření vzdáleností a plánování nejefektivnějších tras pro vaše vozidla.

Je však důležité si uvědomit, že pro uvedené účely nemusí stačit obyčejná základní mapa na Google, nebo Mapy.cz s omezenými funkcemi. Pro řízení podnikání potřebujete plně profesionální mapové služby, které nabízejí rozšířené možnosti a přesnější data. Pokud vaše podnikání vyžaduje sofistikovanější geografické analýzy nebo větší počet transakcí, můžete zvážit využití specializovaných mapových nástrojů nebo geografických informačních systémů (GIS). Jednou z možností nabízející výbornou kvalitu za rozumnou cenu je mapový portál GisOnline.cz od leadera mapového oboru, společnosti TopGis. Stačí se inspirovat vzorovými projekty.


  

Snímky centra Brna a automotodromu u Brna ze základní mapy dostupných na https://app.gisonline.cz/chytre-mapy/

Základní mapa slouží jako rychlý a snadno čitelný zdroj informací o dané oblasti. Je často využívána pro základní orientaci, plánování cest, určování vzdáleností a pro přehled o přírodních a lidských prvcích v daném prostoru.

Mapová aplikace GisOnline.cz se základní mapou zdarma

Webová aplikace GisOnline je jednoduchá na používání a intuitivní, díky čemuž není potřeba složitých školení. A jelikož funguje v cloudovém provozu, odpadá i nutnost zdlouhavých instalací. Mapy mají optimalizované načítání a jejich zobrazování je i díky umístění datového centra TopGis na páteřní optické síti extrémně rychlé. 

Výchozí mapová aplikace je naplněna sadou přehledných a užitečných mapových vrstev ČR. Obsahuje mimo jiné ortofotomapu, základní a vrstevnicovou mapu ČR, katastrální mapu ČUZK, či vizualizací RUIAN nebo věcných břemen. Vzorovým příkladem hlavních mapových vrstev v GisOnline je projekt Chytré mapy od TopGis.

Do chytré mapové aplikace GisOnline lze připojit libovolný počet mapových vrstev z nichž nejčastěji využívané jsou inženýrské sítě, pasporty a mnoho dalšího.

Základní mapy České republiky - mapová služba

Tato mapovou službu můžete získat jako vrstvu v mapovém portálu GisOnline.cz, nebo i formou WMS (webové mapové služby) pro potřebu  jakékoliv mapové či GIS aplikace. WMS služba od TopGis nabízí základní mapy ČR v měřítcích 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000 a 1:1 000 000. Tato mapová služba se základními mapami ČR je vhodná pro všechny typy klientů (desktop, web i mobilní).

MÁM ZÁJEM O ZÁKLADNÍ MAPU ČR


< Přejít zpět na Mapy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz