RÚIAN

Domů Slovník RÚIAN

RÚIAN je Registr Územní Identifikace Adres a Nemovitostí. Jednotlivé prvky vedené v RUIAN jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. Vyhledávání v RUIAN je dostupné například v Chytrých mapách od TopGis, každopádně také ve státních mapách ČÚZK. Stát umožňuje přístup k RUIAN prostřednictvím veřejného dálkového přístupu (VDP).  Přístup do VDP je možný bez registrace a data informačního charakteru jsou poskytována zdarma.

K vedení RUAIN je zmocněn Český úřad zeměměřický a katastrální, který také vyhláškou stanovuje způsob vedení údajů, postupy při zápisu obcemi a stavebními úřady a nahlížení do registru a výši poplatků za to.

Jaké údaje obsahuje RÚIAN?

RÚIAN obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích (§ 31 zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb., v platném znění):

 1. území státu,
 2. území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu,
 3. území vyššího územního samosprávného celku,
 4. území kraje a území okresů,
 5. správní obvod obce s rozšířenou působností,
 6. správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem,
 7. území obce,
 8. území vojenského újezdu,
 9. správní obvod v hlavním městě Praze,
 10. území městského obvodu v hlavním městě Praze,
 11. území městské části v hlavním městě Praze,
 12. území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města,
 13. katastrální území,
 14. území základní sídelní jednotky,
 15. stavební objekt,
 16. adresní místo,
 17. pozemek v podobě parcely,
 18. část obce,
 19. ulice nebo jiné veřejné prostranství,
 20. volební okrsek.

RUIAN neobsahuje žádné osobní údaje. Proto v něm nejde vyhledávat údaje o vlastnictví nemovitostí. Tytu údaje jsou vedeny výhradně v ISKN (Informační systém katastru nemovitostí). Nahlížení do katastru nemovitostí umožňují i mapové aplikace provozované privátními subjekty.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz