Digitální technická mapa pro celé Česko

Domů Novinky Digitální technická mapa pro celé Česko

V Česku vzniká ambiciózní projekt digitální technické mapy (DTM) celé republiky. Dílo má za cíl poskytovat spolehlivé a přesné informace o polohopisu, dopravní a technické infrastruktuře. 

Objednatelem digitální technické mapy jsou krajské úřady. Vedle toho plošné technické mapování zajišťuje i Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. Jednotlivé kraje ČR po dlouhém období příprav již zakázky za stovky milionů realizují. Z ucelených dat by měla profitovat nejen veřejná správa (např. stavební úřady), ale i správci technické a dopravní infrastruktury. Schvalování a realizace staveb by se mělo zjednodušit i pro soukromé společnosti či samotné občany.

Vytvoření digitálně technické mapy (DTM) celé České republiky  je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky – oboru, který v sobě sdružuje znalosti geodézie, GISinformatiky – v posledních letech. V některých krajích, jako Praha, Plzeňský, Karlovarský, Zlínský již historicky určitá verze technických map existuje. V rámci projektu se tedy budou koncentrovat na aktualizaci a ověření správnosti dat, resp. i na detailní mapování nových lokalit. Zbývající kraje  se koncentrují na konsolidaci dat od různých správců infrastruktury a mapování hlavních dopravních tahů. Všechny kraje mají za povinnost tuto fázi DTM dokončit do konce června 2023.


Digitální technické mapy by měly zmapovat především technickou a dopravní infrastrukturu a situaci kolem veřejného prostoru. Pro tento účel je nejdříve nutné pořídit aktuální data leteckým snímkováním, nebo mobilním mapováním. Podle volby jednotlivých krajů pak proběhne geodetické mapování v terénu, nebo 3D měření  z pořízených leteckých dat. Ve 3D měření lze na obrazovce speciálního počítače zobrazit stavební i přírodní objekty reálného světa a průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Zaměřené výsledky jsou pak publikovány v takzvaném jednotném výměnném formátu DTM.

Projekt je náročný jak po finanční, tak po časové stránce. Velkou část nákladů ale pokryjí dotace z Evropské unie, takže na krajích je jen důsledná administrace a část financování. Pro ilustraci - Jihomoravský kraj vyčíslil náklady na 235 milionů Kč, z nichž 200 mil. Kč pokryjí právě dotace. 

Příprava a samotná realizace DTM ČR zabere desítky měsíců

Velké množství času zabere metodická příprava a selekce stávajících dat. DTM totiž nevznikají „na zelené louce“, ale v první fázi konsolidují data správců technických sítí, dopravní infrastruktury a krajů, měst i obcí. Je bezpodmínečně nutné, aby tato data byla, co se týče přesnosti a spolehlivosti evidovaných údajů, v dobré kvalitě.

Pokud tomu tak není, je třeba provést nové mapování lokalit a zpřesnění pořízených datových sad. To dokáže zaměstnat týmy odborníků na další týdny. 

Pro ilustraci náročnosti si vezměme proces mapování krajských komunikací.  „Jedná se o tisíce kilometrů silnic druhých a třetích tříd, které je nutné systematicky pomocí auta vybaveného speciálními senzory projet a zmapovat. Samotnému mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů – značek na silnici. Vlícovací body musí vždy zakreslit na povrch a zaměřit geodet s přesností ve třetí třídě.

DTM přináší od roku 2023 nové povinnosti pro obce !

S přípravou DTM budou mít práci i samotné obce. Obce, které již mají DTM nebo pasporty technické a dopravní infrastruktury budou muset svá data  poskytnout krajům. Prvotní zapracování dat a převody jejich formátu provede pro zpracovatel krajské Digitální technické mapy. Data se pak do června 2023 stanou součástí informačního systému Digitální mapy veřejné správy, vedeného centrálně v mapové aplikaci ČÚZK.

Jakýkoliv zásah do technické či dopravní infrastruktury obce po 1.7.2024 bude muset být zaměřen geodetem a obec bude povinna data předat kraji. Aktualizace bude nutné poskytovat v jednotném výměnném formátu DTM, aby bylo možné je do krajských DTM zapracovávat. Obce tuto odbornou povinnost mohou plnit buď vlastními silami, nebo prostřednictvím externího dodavatele. Jednoznačnou výhodu tak budou mít obce, které již provozují svůj mapový portál. TopGis již připravil modul DTM, který lze jednoduše doobjednat k mapovému portálu GisOnline. Aktualizaci dat DTM TopGis provede automaticky při každém dodání nových dat do mapového portálu obce. 

Povinnost zavést své data do databáze nemají jen obce a města, ale i soukromníci!

Tato povinnost se týká všech, kteří se připojují k veřejným sítím, včetně distributorů energie nebo majitelům průmyslových či komerčních areálů. Pokud ještě nemáte data o vašem majetku zaznamenaná, můžete využít naši službu pasportizace nebo zpracování dat pro digitální technické mapy, které vám pomohou spravovat vaše nemovitosti nebo plánovat rekonstrukce.

Mám zájem o modul DTM mapové aplikace GisOnline


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz