List mapy

Domů Slovník List mapy

List mapy, také nazývaný mapový list, je konkrétní část nebo částka geografické mapy, která je zpravidla částí většího mapového díla. Mapové listy rozdělují celé území na menší části, které jsou mapově znázorněny na samostatných listech. Každý list mapy zpravidla zobrazuje určitou oblast a má své specifické označení, číslo a často také název odpovídající dané oblasti.

Důvodem rozdělení mapy na jednotlivé listy je zajištění vhodného měřítka mapy a zachování detailnosti pro dané území. Při zpracování velkých geografických území je obtížné zachovat vysokou přesnost a detailnost na jediném velkém listu mapy. Rozdělením na listy lze dosáhnout optimálního měřítka a zvýšit užitečnost mapy pro konkrétní účely.

Tyto mapové listy mohou být součástí topografických map, tematických map, turistických map nebo jiných specifických typů map. Každý list může být samostatným plánkem nebo součástí mapové série, kde jednotlivé listy spolu tvoří pokrytí celého území.

Při používání mapových listů je důležité dbát na korektní identifikaci a označení každého listu, aby bylo možné jednoznačně určit konkrétní oblast, kterou mapa zobrazuje. Kombinací různých mapových listů lze poté získat komplexní přehled o celém území s různými charakteristikami a informacemi, které jsou užitečné pro různé aplikace, jako je například plánování, turistika, správa území nebo výzkum.

Mezi nejvyhledávanější mapová díla patří například katastrální mapy, základní mapa ČR, technické mapy měst, turistické mapy, autoatlasy, orientační mapy měst a obcí a další.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz