Topografická mapa

Domů Mapy České republiky Topografická mapa

Co lze na topografické mapě vidět? 

Topografická mapa je mapa, která poskytuje podrobné a přesné zobrazení terénu, fyzických a umělých objektů na zemském povrchu. Je to druh mapy, který se zaměřuje na popis a zobrazení tvaru a reliéfu země, včetně vrstevnic, kót, řek, jezer, hor, silnic, budov a dalších relevantních prvků.

Topografické mapy jsou vytvářeny na základě geodetických měření a mapování terénu. Prvním krokem je zaměření geodetických bodů a sestavení sítě kontrolních bodů, které slouží k určení přesných souřadnic a výšek různých míst na mapě. Poté se terén měří pomocí různých metod, jako jsou terestrické měření, laserové skenování, fotogrammetrie nebo kombinace těchto technik.

Výsledkem těchto měření je sada geografických souřadnic, které jsou použity pro vytvoření topografického zobrazení. Na topografické mapě jsou vrstevnice nejdůležitějším prvkem. Vrstevnice jsou čáry spojující body se stejnou nadmořskou výškou a umožňují vizuálně zobrazit reliéf terénu. Čím blíže jsou vrstevnice k sobě, tím prudší je terén.

Snímky města Brna s přehradou a Krkonoš z topografické mapy

Co lze z topografické mapy vyčíst a kde tyto mapy nejvíce využijete? 

Topografické mapy poskytují mnoho užitečných informací. Můžete na nich najít informace o reliéfu terénu, vrstevnicovou výškovou informaci, polohu vodních toků, jezer, moří, lesů, budov, silnic, železnic a dalších objektů. Tyto mapy jsou důležité pro mnoho odvětví, jako je geografie, geologie, urbanismus, plánování trasy, turistika, zemědělství a řada dalších aplikací, které vyžadují znalost terénu a jeho vlastnost. 

Topografické mapy jsou jednou z historicky prvních forem "ne pravých" 3D map. Tím, že mapa po několika desítkách metrů obsahuje vrstevnice, tedy výšky, může být považována za trojrozměrnou. V tomto případě jde spíše o primitivní 3D. Nesrovnatelné s dnešním nejmodernějším užitím, kdy jsou v mapě 3D objekty ve fotorealistické kvalitě a u přesných 3D map lze měřit polohu jakéhokoliv bodu.

Mám zájem o topografickou mapu ČR

< Přejít zpět na Mapy

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz