Vrstevnice

Domů Slovník Vrstevnice

Vrstevnice jsou linie na mapě, které spojují body se stejnou nadmořskou výškou. Jsou to grafické znázornění reliéfu terénu a pomáhají nám lépe porozumět jeho tvaru a výškovým rozdílům. Každá vrstevnice reprezentuje určitý interval nadmořské výšky, například 10 metrů nebo 50 metrů.

Na mapě jsou vrstevnice zakresleny jako uzavřené křivky s různými tvary, které se postupně mění v závislosti na terénních rysech. Pokud jsou vrstevnice blízko u sebe, znamená to, že terén je strmý nebo se mění rychle. Naopak, pokud jsou vrstevnice vzdálenější, terén je mírný a rovnoměrný. Vrstevnice se používají k určování výškových rozdílů, identifikaci kopcovitých a rovinatých oblastí, a také pro plánování cest a tras v terénu.

Vrstevnice jsou důležitou součástí topografických map, které zobrazují terén v dané oblasti. Tyto mapy obsahují soubor vrstevnic s různými intervaly výšek, což umožňuje detailní a přesné vyobrazení reliéfu. Díky vrstevnicím lze snadno identifikovat vrcholky hor, údolí, rokle, hřebeny a další terénní prvky. Vrstevnice jsou neocenitelným nástrojem pro geografy, turisty, horolezce, kartografy a všechny, kteří se zajímají o studium a porozumění terénu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz