Reklama všude kam se podíváte?
V okolí komunikací?
Na veřejném osvětlení, na budovách?

Reklam, billboardů, reklamních poutačů, ukazovatelů už je tolik, že jejich plošné zmapování je de facto nemožné. Obtížné je i stanovit metodiku, co a kde se má evidovat a podle jakého klíče.

Mobilní mapování a GisOnline.cz je v tomto případě skvělou volbou, protože:

  • zachytí všechny reklamy a poutače
  • umožňuje měření plochy a velikosti billboardů
  • ze záběrů lze identifikovat majitele reklamní plochy
  • poskytne orientační informaci o umístění např. patek billboardů

Ukázka zobrazení reklamních ploch v GisOnline.cz

V GisOnline.cz jednoduše změříte plochu billboardu, na příkladu máme 12,5 m2.


Nezapomněli jste na něco?


CHCI VĚDĚT VÍCE

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.