Zeměměřický úřad

Domů Slovník Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad (často nazývaný též geodetický úřad nebo katastrální úřad) je instituce, která se specializuje na měření, mapování a uchovávání geografických informací o pozemcích a jejich vlastnictví. Tato organizace hraje klíčovou roli v zachování a správě geodetických a katastrálních dat, která jsou nezbytná pro řadu účelů, včetně správy pozemků, urbanistického plánování, stavebního procesu, daní, veřejné bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Zeměměřický úřad obvykle provádí následující činnosti:

  • Zaměřování a mapování pozemků: Zeměměřiči a geodeté provádějí měření a mapování pozemků, aby získali přesné geografické údaje o jejich polohách a hranicích. Tyto informace jsou ukládány do geodetických a katastrálních map.
  • Katastr nemovitostí: Zeměměřický úřad udržuje katastr nemovitostí, což je oficiální registr veškerých pozemků a nemovitostí v daném regionu. Tento registr obsahuje informace o vlastnictví, velikosti, umístění a dalších aspektech pozemků.
  • Zjišťování vlastnictví a právních nároků: Úřad poskytuje informace o vlastnictví a právních nárocích na pozemky. To je klíčové pro správu pozemků, prodej a nákup nemovitostí a řešení sporů týkajících se vlastnictví.
  • Poskytování geodetických dat: Zeměměřický úřad poskytuje geodetická data a mapy veřejnosti, vládním orgánům, inženýrským firmám a dalším zainteresovaným stranám. Tato data jsou klíčová pro stavební projekty, územní plánování a další aktivity.
  • Monitoring změn v krajině: Zeměměřický úřad sleduje změny v krajině a na pozemcích, včetně urbanizace, změn využití půdy a změn v hranicích pozemků.
  • Geodetické a kartografické služby: Poskytuje geodetické a kartografické služby, jako jsou geodetická měření, výpočty výšek, vytváření digitálních map a další.
  • Technická podpora pro vládní orgány: Zeměměřický úřad spolupracuje s vládními orgány a místními samosprávami při plánování a rozvoji infrastruktury, ochraně životního prostředí a v rámci zemědělských politik.
  • Modernizace a digitalizace: V moderní době se zeměměřické úřady stále více orientují na digitalizaci a využívání geografických informačních systémů (GIS) pro efektivnější správu a sdílení geodetických dat.

Zeměměřický úřad má zásadní význam pro spravedlivé a efektivní využívání pozemků, správu nemovitostí a plánování městského a venkovského prostředí. Jeho práce pomáhá minimalizovat konflikty ohledně vlastnictví pozemků a zajišťuje transparentnost a spolehlivost geodetických dat pro širokou škálu průmyslových odvětví a veřejných organizací.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz