Pozemek

Domů Slovník Pozemek

Pozemek je základní jednotkou geografického a katastrálního systému, která označuje určitou část zemského povrchu s přesně definovanými hranicemi. V oblasti geodezie a katastru se jedná o plochu pozemku, která je vytyčena a zapsána v katastru nemovitostí.

Výměra pozemku je udávána v jednotkách měření, jako jsou metry čtvereční (m²) nebo hektary (ha), a přesně vyjadřuje rozlohu daného pozemku. Je důležité, aby hranice pozemku byly pevně stanoveny a zapsány v katastru, aby bylo možné jednoznačně určit vlastnická práva, provádět změny a evidovat případné právní závady.

Pozemky mají význam nejen pro geodety a katastrální úřady, ale také pro majitele nemovitostí, developerů, stavebníky a další subjekty působící v oblasti územního plánování, realit a stavebnictví. Správné a přesné vymezení pozemků je klíčové pro zajištění právní jistoty, správného využití území a řízení územního rozvoje.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz