Verifikační registr DTM

Domů Slovník Verifikační registr DTM

Verifikační registr DMVS byl zřízen za účelem sběru kontaktních informací vlastníků, správců a provozovatelů dopravních a technických zařízení na základě požadavku ČÚZK podle třetího bodu přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb. Tento zákon, který upravuje zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změnách souvisejících s jeho zavedením, následně rozšířených dalšími předpisy, požadoval, aby se tyto subjekty zaregistrovaly do nově vznikajícího registru po jeho spuštění, a to od 1. července 2024. V rámci této iniciativy ČÚZK v různých fázích rozeslal výzvy k registraci městům, obcím a právnickým osobám, které by podle dostupných evidencí mohly být identifikovány jako vlastníci, správci nebo provozovatelé daných zařízení.

Je důležité poznamenat, že lhůta pro registraci do tohoto registru skončí ke dni 30. 4. 2023. Subjekty, které mají kontrolu nad dopravní a technickou infrastrukturou a které se do této doby neregistrují, nebudou automaticky vyzváni k registraci prostřednictvím formální výzvy. Místo toho budou mít možnost zaregistrovat se samy prostřednictvím informačního systému DMVS.

My pomáháme obcím s registrací jejich dopravní a technické infrastruktury do Informačního systému DMVS tím, že nabízíme činnost Zakladatele a Editora pro efektivní správu a předávání dat. 

Pro více informací nebo domluvení schůzky je možné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo vyplním kontaktní formuláře a my poté poskytneme podporu a důkladné vysvětlení procesu.

 MÁME ZÁJEM O DTM V GISONLINE

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz