DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

Domů Slovník DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

Informační systém Digitální mapy veřejné správy (DMVS) je vyvíjen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. z ledna 2020, který novelizoval zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Hlavním úkolem ČÚZK je vytvořit systém, který bude integrovat krajské systémy digitálních technických map (DTM) a zároveň poskytne funkce, které je třeba řešit na centrální úrovni. 

Informační systém DMVS zahrnuje:

  • Vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů.
  • Vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM krajů a pro zápis do DTM krajů.
  • Vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury, včetně informací o oblastech jejich působnosti.
  • Vedení seznamu editorů DTM krajů a osob, které za ně plní editační povinnosti, včetně informací o rozsahu jejich oprávnění k editaci.

DMVS bude od roku 2024 sloužit jako jeden z klíčových zdrojů informací pro digitální stavební řízení. Nezávisle na postupu digitalizace stavebního řízení bude DMVS k dispozici stavebním úřadům, které z něj budou moci získávat data o průběhu infrastruktury (včetně plánovaných projektů a dalších neveřejných informací) a informace o zájmových územích jednotlivých vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury.

Do DMVS mohou být data vkládána pouze data pořízená a verifikovaná ÚOZI - úředně ověřeným zeměměřickým inženýrem. Fakticky to znamená, že po 1.7.2024 každá stavba pro účely kolaudace musí být zaměřena s geodetickou přesností. Každý stavebník potom bude mít povinnost dodat stavebnímu úřadu o jeden dokument více - zaměření verifikované ÚOZI.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz