Legenda mapy

Domů Slovník Legenda mapy

Legenda mapy je klíčovým prvkem, který pomáhá vysvětlit význam symbolů a barev použitých na mapě. Je to jakýsi slovník, který nám umožňuje dešifrovat a porozumět geografickým informacím, které jsou na mapě zobrazeny. Bez legendy by bylo obtížné pochopit, co jednotlivé symboly a barvy reprezentují. 

Co vše může legenda obsahovat? 

  • Názvy a popisy: V legendě mohou být uvedeny názvy a popisy pro různé prvky na mapě, jako jsou řeky, jezera, města, hory, silnice, atd. Tyto názvy jsou obvykle doplněny vysvětlujícími popisky.
  • Barevné značky: Mapy často používají různé barvy pro různé prvky. Legenda obsahuje seznam barev a jejich významů, například modrá pro vodní plochy, zelená pro lesy, červená pro hlavní silnice atd.
  • Symboly: Symboly jsou malé grafické znázornění různých prvků na mapě, jako jsou šipky pro směry, kruhy pro města, trojúhelníky pro vrcholky hor atd. V legendě jsou uvedeny tyto symboly a jejich významy.
  • Měřítko: Legenda může obsahovat měřítko, které nám umožňuje porozumět, jaká vzdálenost na skutečné Zemi odpovídá určité vzdálenosti na mapě. To nám pomáhá odhadnout vzdálenost mezi dvěma body na mapě.
  • Údaje o výšce: Pokud je mapa topografická nebo zobrazuje reliéf, legenda může obsahovat údaje o výšce, které nám ukáží, jaké barvy nebo linie reprezentují různé nadmořské výšky.
  • Orientace: Některé legendy obsahují ukazatele orientace, které nám říkají, jakým směrem na mapě je sever, jih, východ a západ.

Legendy jsou často umístěny na okraji mapy nebo v některých případech přímo na mapě. Jsou velmi užitečné pro rychlé pochopení obsahu mapy a usnadňují interpretaci geografických dat

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz