Historické ortofoto

Domů Slovník Historické ortofoto

Historické ortofoto je speciální druh mapy, který kombinuje historické fotografie s geografickými informacemi a technikami zpracování obrazu. Tato forma mapy poskytuje podrobný a přesný obraz minulého terénu a prostředí v určitém historickém období.

Historická ortofoto mapa vzniká digitalizací a zpracováním historických fotografií, které zachycují danou oblast v minulosti. Tyto fotografie mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou archivy, sbírky, letecké snímky nebo mapové podklady. Po digitalizaci se fotografie procházejí procesem georeferencování, což znamená, že se jim přiřazují geografické souřadnice, aby se umístily do správného místa na zemském povrchu.

Dalším krokem je aplikace technik ortorektifikace, která zajišťuje, že obraz má přesné měřítko a geometrii. To znamená, že se odstraňují zkreslení způsobená perspektivou a reliéfem terénu. Výsledkem je mapa, která přesně zobrazuje historický vzhled krajiny a prostředí, jako by byla snímána z ptačí perspektivy.


Historická ortofoto mapa je cenným zdrojem informací pro historiky, badatele, architekty, urbanisty a další odborníky, kteří se zajímají o minulost a vývoj konkrétního místa. Poskytuje jim vizuální podporu a detailní obraz historického prostředí, který může být použit k porovnávání s moderními daty, analýze změn v krajině a studiu urbanistického vývoje.

Historická ortofotomapa je také cenným nástrojem pro památkovou péči a obnovu. Pomáhá identifikovat a dokumentovat historické stavby, změny v urbanistickém uspořádání a další významné prvky prostředí. Tímto způsobem může mapa sloužit jako základ pro zachování a obnovu historického dědictví.

Vytváření historických ortofoto map vyžaduje spolupráci mezi odborníky z různých oborů, jako jsou historikové, geografové, archiváři a specialisté na digitální zpracování obrazu. Je to náročný proces, který vyžaduje přesnost a pečlivou práci s historickými zdroji.

Díky historickým ortofoto mapám můžeme lépe porozumět minulosti a zkoumat změny v krajině a prostředí. Tyto mapy nám umožňují prozkoumat, jak se naše okolí vyvíjelo a jaké bylo v minulosti, a přispívají k hlubšímu poznání historických událostí a procesů, které formovaly naše dnešní prostředí.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz