Dokumentace budov

Domů Slovník Dokumentace budov

Dokumentace budov je důležitým prvkem ve výstavbě, správě a údržbě budov a staveb. Jde o souhrn informací, plánů a dat, které plánují, nebo popisují a dokumentují konkrétní budovy a jejich vlastnosti. Dokumentace budov slouží jako důležitý zdroj informací pro investora, správce budovy, stavebníka, nebo architekty připravující rekonstrukci. Hlavním účelem dokumentace existujících budov je umožnit správu, údržbu, renovaci a rekonstrukci budovy s ohledem na její bezpečnost, účinnost a životnost.

Dokumentace budov poskytuje ucelený pohled na technické a stavební aspekty budovy ve 2D, nebo v poslední době již i ve 3D. Což umožňuje efektivní plánování a provádění údržby. Dokumentace typicky obsahuje stavební část a informace o vedení elektřiny, vodovodu, vytápění, ventilaci a dalších infrastrukturních prvcích.  Dokumentace tím usnadňuje identifikaci a řešení problémů, jako je oprava poruch nebo zjištění vadných komponentů. a je důležitá pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti budovy.

Dalším významným využitím dokumentace budov je při renovaci a rekonstrukci. Při plánování takových projektů je nezbytné mít přesnou a aktuální dokumentaci, která umožňuje architektům, inženýrům a stavebním firmám porozumět stávajícímu stavu budovy. Na základě dokumentace lze provádět změny a aktualizace budovy s minimálním dopadem na existující struktury a systémy. Dokumentace budov také slouží jako zdroj informací pro získání povolení, dodržování stavebních předpisů a plnění regulačních požadavků.

Dokumentace budov typicky zpracovávají architekti či projektanti. Pokud ale nemáte dokumentaci stávajícího stavu objektu může se vám hodit vytvoření jednoduššího pasportu budovy. I geodeti či GIS specialisté mohou vytvářet digitální mapy budov, které obsahují informace o rozmístění budov, jejich velikosti, využití, technických parametrech a dalších relevantních datech. Moderní pasport budovy můžete mít k dispozici ve 3D prostřednictvím webové mapové aplikace, či mobilní aplikace. Což usnadňuje správu a sdílení informací o budovách mezi různými odborníky a zainteresovanými stranami. GIS se v oblasti dokumentace budov využívá nejen k mapování staveb, ale i k dlouhodobé správě jejich atributů. 

Celkově lze říci, že dokumentace budov je nezbytným nástrojem pro efektivní správu, údržbu a modernizaci budov. Poskytuje ucelené informace o konstrukci, systémech a historii budovy, což usnadňuje rozhodování a plánování všech činností spojených s budovou. Správná dokumentace budov zvyšuje bezpečnost, snižuje riziko poruch a zajišťuje udržitelnost budov v dlouhodobém horizontu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz