Digitální dvojče

Domů Slovník Digitální dvojče

Digitální dvojče v oblasti geodezie představuje vytvoření digitální reprezentace fyzického terénu, objektů a infrastruktury s vysokou přesností a detaily. Tato digitální reprezentace může obsahovat geodetická data, jako jsou georeferencované mapy, výškové modely, 3D skenování terénu, GPS data a další geodetické informace. 

Hlavními rysy digitálního dvojčete jsou:


  • Georeferencovaná data: Digitální dvojče v geodezii musí být silně georeferencované, což znamená, že všechny prvky v digitálním modelu jsou spojeny s konkrétními geografickými souřadnicemi. To umožňuje přesné určení polohy objektů na zemi.
  • Vysoká přesnost: Geodezická data jsou známá pro svou vysokou přesnost, a digitální dvojče v geodezii musí tuto přesnost zachovat. To je zásadní zejména při stavebních projektech, zeměměřických analýzách a urbanistickém plánování.
  • Monitoring a analýza: Digitální dvojče v geodezii může být použito k monitorování změn v terénu, například eroze, pohyb půdy, deformace staveb nebo infrastruktury. To umožňuje rychlé zjištění problémů a rychlé reakce.
  • Plánování a simulace: Digitální dvojče lze použít pro plánování stavebních projektů, dopravních sítí, urbanistických úprav a simulaci různých scénářů. Geodetická data pomáhají při vytváření přesných a realistických digitálních modelů pro tyto účely.
  • Využití v GIS: Geodezická digitální dvojčata se často integrují do geografických informačních systémů (GIS), což umožňuje efektivní správu a analýzu geografických dat a zjišťování vztahů mezi různými prvky v krajině.

V praxi se digitální dvojčata používají v mnoha odvětvích, včetně stavebnictví, zeměměřictví, urbanismu, dopravního plánování, lesnictví, zemědělství a ochrany životního prostředí. Díky těmto digitálním modelům mohou odborníci provádět lepší analýzy, plánovat udržitelné projekty a reagovat na změny v terénu v reálném čase.

Rozdíl mezi BIM a digitálním dvojčetem 


Základním rozdílem je, že BIM se zaměřuje na návrh a řízení stavebních projektů pomocí digitálního modelu, zatímco digitální dvojče se zaměřuje na monitorování a správu fyzických objektů a systémů pomocí digitální reprezentace. Nicméně oba tyto koncepty mohou být vzájemně propojeny a využity k optimalizaci životního cyklu stavebního projektu a jeho provozu.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz