Dálkový průzkum země

Domů Slovník Dálkový průzkum země

Dálkový průzkum země pomocí družic a letadel je důležitým nástrojem pro sběr geografických informací, monitorování životního prostředí, předpověď počasí, či třeba průzkum přírodních zdrojů. Tato technika umožňuje získávat obrazová a číselná data o Zemi ze vzdálenosti od 1 do 750 km od povrchu země. Snímání země z výšky poskytuje unikátní perspektivu a rozsah informací o objektech a jejich stavu k datu snímkování.

Družice jsou umístěny na oběžné dráze kolem Země a mají různé senzory, které zachycují elektromagnetické záření z povrchu planety. Tyto senzory mohou být zaměřeny na viditelné světlo, infračervené záření, mikrovlnné spektrum a další. Družice poskytují globální pokrytí a umožňují pravidelný sběr dat v rozlišení od 1 km po 50 cm na pixel. Tyto informace jsou následně zpracovány a analyzovány za účelem mapování zemského povrchu, sledování změn v čase a studia různých jevů. Družice se hodí spíše pro globální analýzy a jsou využívány mezinárodně.

Letadla hrají lokálně důležitou roli v dálkovém průzkumu země. Speciálně vybavená letadla, nazývaná průzkumná letadla nebo aerofotogrammetrická letadla, jsou vybavena pokročilými senzory a kamerami. Tato letadla létají ve specifických vzorcích nad konkrétními oblastmi a zachycují obrazová a číselná data. 

Sběr dat z letadel poskytuje vysoké rozlišení a umožňuje detailní mapování menších oblastí. Letadla také mohou být nasazena do obtížně přístupných oblastí, kde je obtížné provozovat družice. Díky kombinaci dat z družic a letadel lze získat komplexní a aktuální informace o naší planetě. Tyto informace jsou využívány v mnoha odvětvích, včetně geografie, geologie, environmentálního monitoringu, zemědělství, lesnictví, městského plánování a mnoha dalších. Dálkový průzkum země se stále vyvíjí, a nové technologie a senzory umožňují ještě detailnější a přesnější sběr dat, což přináší mnoho přínosů pro naše chápání a správu naší planety.

Letecký dálkový průzkum země probíhá z výšky od 1 kilometru do 3,5 kilometrů. Výjimečně snímkování může probíhat až z výšky 7 kilometrů, ale to musí být unikátně bezoblačná atmosféra. V této výšce dokáží snímkovat jen letadla se zvláštním vybavením. Nejčastějším výsledným produktem leteckého snímkování jsou letecké měřické snímky a dále ortofotomapy. Odvozenými výsledky jsou různé typy analýz.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz