CAGI (Česká Asociace pro Geoinformace)

Domů Slovník CAGI (Česká Asociace pro Geoinformace)

CAGI je zkratka pro Českou asociaci pro geoinformace. Jedná se o nezávislé společenské sdružení subjektů, které působí na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií.

Členství v asociaci je otevřené všem fyzickým i právnickým osobám, které se zabývají geodaty, geoinformacemi, geografickými informačními systémy (GIS), geoinformační infrastrukturou (GII) a souvisejícími technologiemi. Pokud má někdo zájem stát se členem asociace, měl by si přečíst Stanovy CAGI a Příspěvkový řád, následně vyplnit formulář přihlášky a odeslat jej na e-mailovou adresu asociace.

Hlavní české aktivity CAGI zahrnují organizaci různých konferencí a akcí v oblasti geoinformací. Nejvýznamnějšími aktivitami jsou setkání členů CAGI, nebo pravidelná konference "GIS v plánování měst a regionů".

CAGI propojuje Česko i se zahraničím - je aktivně zapojena do spolupráce s evropskou zastřešující organizací pro geoinformace, známou jako EUROGI (European Umbrella Organization for Geoinformation). CAGI je od svého vzniku přidruženým členem této organizace. V roce 2001 získala CAGI oficiální statut člena - kandidáta EUROGI. Od roku 2010 je CAGI členem typu A, což je nejvyšší forma členství v EUROGI.

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 vznikne ze zákona Česká komora zeměměřičů, lze předpokládat že význam CAGI a jiných sdružení bude klesat. ČKZ přebírá vzdělávání a certifikace stavebních geodetů a bude jim udělovat autorizaci.


KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz