Aktualizovaná ortofotomapa ČR 2019 od TopGis

Domů Novinky Aktualizovaná ortofotomapa ČR 2019 od TopGis

Nejaktuálnější ortofotomapa Prahy a západu Čech

Na geoportálech měst a obcí provozovaných v mapové aplikaci GisOnline.cz jsou od dnešního dne k dispozici aktualizované letecké snímky z roku 2019. Nově nasnímkované je území Prahy, Středočeského, Ústeckého, Libereckého a Plzeňského kraje. Čerstvé letecké mapy jsou k vidění zdarma i na webu Chytre-mapy.cz, kde uživatelé bezplatně vidí také údaje o stavbách, půdní bonitě (ceně) parcel, či katastrální mapu, nebo topografickou mapu a mohou je prohledávat.

Přes 37 tisíc leteckých snímků západní části ČR pořídil TopGis vlastními letadly Cessna 404 a Partenavia P68 od května do září 2019. Část území kolem Prahy spadající do vymezených prostorů letiště Ruzyně a Čáslav byla dokonce snímkována až letos na jaře. Vymezené vojenské prostory je totiž možné snímkovat prakticky jen o víkendech. Snímkování vyžaduje bezoblačné počasí, takže počet pracovních dní pilotů je tímto značně omezen. Ortofotomapa 2019 doplněná leteckými snímky z dubna 2020 je tedy unikátní v tom, že díky koronaviru si můžete prohlížet prakticky vylidněné centrum Prahy. Letošní omezení leteckého provozu v důsledku koronavirové pandemie tak přišlo vhod i mapovým profesionálům (úvodní snímek s desítkami ikon letadel pochází z loňska).

Výsledná ortofotomapa ČR je vyráběna s rozlišením 12,5 cm/pixel a TopGis ji poskytuje s až 18ti možnými zoomy. V největším přiblížení mapy tak tělo průměrného člověka je zobrazeno na 8-mi pixelech a nelze vidět detaily, které by si vynucovaly zvláštní režim GDPR. Skupiny více lidí, nebo třeba auta jsou již v této detailní ortofotomapě dobře rozpoznatelné. Zpracování leteckých měřičských snímků a výroba samotné ortofotomapy pak neprobíhají jen automaticky a celý náročný proces specialistům společnosti zabere na území ČR tisíce hodin práce.

Polohová přesnost ortofotomapy je cíl

TopGis již šestým rokem snímkuje plošně ČR v detailnějším rozlišení než vzniká státní mapové dílo. Díky detailním informacím a zkušenostem z jejich zpracování v TopGis stále můžeme zlepšovat kvalitu konečného díla, zejména polohovou přesnost.

Máme vlastní bodové pole tzv. vlícovacích bodů v terénu, které díky aerotriangulaci zajišťují polohovou přesnost ortofotomapy ČR. Rovněž překreslujeme snímky na průběžně aktualizovaný digitální model terénu. Ve spojích leteckých měřičských snímků dbáme na správnou polohu a geometrii. Jen tak vzniká polohově přesná a dokonale bezešvá ortofotomapa bez rušivých elementů. Až takto přesnou mapu lze promítnout na mapu katastru nemovitostí a porovnávat skutečnost s majetkovými vztahy zapsanými u ČÚZK.

V leteckých mapách aktualizovaných v roce 2019 jsou na první pohled patrné změny, jimiž některé oblasti v minulých letech prošly. Zejména u měst je velmi dobře vidět, jak postupuje výstavba nových budov či liniových komunikací. Západ Čech není tolik zasažený kůrovcovou kalamitou, takže úbytek lesů není ta drastický jako uvidíme v příštím roce na Vysočině, či v Jižních Čechách.

Právě v plošné a opakované výrobě ortofotomapy srovnatelných území spočívá ta síla informace. Proto z ortofotomapy TopGis pravidelně ročně aktualizuje údaje Seznam.cz na svém portálu Mapy.cz. Jiné volně dostupné mapové aplikace si příliš s podklady hlavu nelámou. Např. Google mapy aktualizují jen velká města, nebo aglomerace s největším pohybem lidí. Lehce se vám tak může stát, že si naplánujete procházku na 5 kilometrů a po cestě zjistíte, že jezero je již dvakrát tak velké a užijete si velký výlet 10 km. Jiné mapové portály zase využívají pro ortofotomapu satelitních snímků, tedy v sice aktuálnější mapě si užijete mraků a detaily vůbec neuvidíte. Taková mapa s 50 cm/pixel totiž obyčejného člověka zaznamená pouze jako jedinou tečku v ortofotomapě.

Potřebujete detailní, nebo ještě detailnější ortofotomapu?

Máte-li zájem o Aktuální přesnou ortofotomapu ČR 12,5 cm/px formou WMS? Nebo by vás zajímalo zhotovení detailnějších leteckých map menších lokalit rozlišení až 3 nebo 5 cm/px. Neváhejte nás kontaktovat. Budete překvapeni jaké přesnosti a detailů lze dosáhnout. V propojení s dalšími daty z katastru nemovitostí, různých plošných databází, či vašich specifických dat získáte nad GisOnline.cz nové nevídané přehledy o vašem majetku či inspirace.

Mám zájem o ortofotomapu

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz