ZPS (Základní prostorová situace)

Domů Slovník ZPS (Základní prostorová situace)

Základní prostorová (také polohová) situace (ZPS) je podle zákona soubor specificky vybraných objektů, jak stavebních, tak technických a přírodních, umístěných na povrchu Země, pod ním nebo nad ním. Tyto objekty jsou klíčové pro popis základního uspořádání prostoru v daném území.

Základní prostorová situace je termín používaný v geodéziikartografii, který označuje soubor základních, oficiálně uznávaných geografických a prostorových dat, jež popisují fyzický stav území. Tyto informace slouží jako základ pro plánování, výstavbu a správu infrastruktury, včetně budov, silnic, a jiné technické i dopravní infrastruktury. Data zahrnují polohy objektů, jejich tvar, velikost a další charakteristiky důležité pro různé typy analýz a rozhodovací procesy ve veřejném i soukromém sektoru.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz