Výškový systém

Domů Slovník Výškový systém

Výškový systém je způsob měření a reprezentace výšky nebo nadmořské výšky geografických bodů, objektů nebo terénu na Zemi. Tento systém umožňuje určit, jak vysoko se nacházejí určité body vzhledem k referenční hladině, která může být definována různými způsoby. Výškové systémy jsou důležité pro řadu aplikací, včetně geodézie, kartografie, stavebnictví, meteorologie a navigace.

Existuje několik hlavních výškových systémů:

  • Nadmořská výška: Je to výška bodu nad hladinou moře. Tato hodnota se obvykle měří v metrech nebo stopách a používá se pro zeměpisnou lokalizaci bodů na Zemi.
  • Geoid: Geoid je model gravitačního pole Země, což je ideální plocha, která by kopírovala úroveň hladiny moře, pokud by neměla vlny a měla by spojitý povrch. Geoid je referenčním povrchem pro určení nadmořských výšek a je základem pro mnoho výškových systémů.
  • Elipsoid: Elipsoid je matematický model tvaru Země, který je používán pro určení geografických souřadnic (zeměpisné šířky a délky). Výškový systém může být založen na odchylkách mezi geoidem a elipsoidem.
  • Ortogonální výškový systém: Tento systém používá ortogonální výšku, což je vzdálenost od středu Země, namísto nadmořské výšky. To umožňuje lepší přesnost při určování výšek na různých zeměpisných šířkách.
  • Lokální výškový systém: Pro některé aplikace může být definován lokální výškový systém, který je vhodný pro konkrétní oblast nebo projekt.

Správný výběr výškového systému je klíčový pro přesné měření výšek a navigaci. Měření výšek se provádí pomocí různých technik, jako jsou geodetická měření, GPS (globální polohový systém), radarové výškoměry a další technologie.

KONTAKTUJTE NÁS

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů.

Pošlete zprávu pomocí kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím následujících kontaktů.
Adresa: TopGis, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
Telefon: +420 511 154 511
Email: obchod@topgis.cz
Web: https://www.topgis.cz